Tags: David-Cronenberg

Brundle-fly Pfaff

The Fly was Lynd­seys abso­lu­te favo top­film aller tij­den ter wereld in het uni­ver­sum ever onein­dig, en ze citeer­de er te pas en te onpas uit.

Stokjes stinken (bis)

Hoe is het in gods­naam toch moge­lijk? Stok­jes stin­ken niet alleen, ze schim­me­len boven­dien heel snel.