Tags: Dalai-Lama

Liefste xxx

Liefste (041)

Deze keer deed ik het met voe­dings­zu­ren, tabaks­pruim en lama.

Mijn vriend Lama (2)

Het con­cept van het pro­gram­ma wordt momen­teel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­ken­de vla­ming op kor­te tijd een lite­rair genie te maken.

Mijn vriend Lama (1)

Ik ben ver­re fami­lie van de Dalai Lama. Mijn over­groot­va­der heeft ooit een slip­per­tje gemaakt op een zomer­se kermis-avond met de Tibe­t­aan­se nicht van zijn buurvrouw.