Tags: cursus

Gereedschap voor het jeugdwerk | Koning Kevin (6/7)

De kist van Koning Kevin

Lay­out en tekst­re­dac­tie van een fol­der ter pro­mo­tie van de muzi­sche vor­ming (op aan­vraag) van Koning Kevin. De foto van de gereed­schaps­kist is van de hand van Jo Valvekens.