Ik stond op de Cultuurmarkt

Want op plekken waar veel volk blijft hangen, daar maakt Pavlov de dienst uit.