Cre­dit­cards

Ik vind cre­dit­cards stom. Dat is ver­moe­delijk geen opinie waar ge gelijk van ach­terover valt van amai Wannes wat zegt gij nu maar toch. Kre­diet­kaarten bestaan al heel lang (1789!), en ook de frus­traties omtrent de uit­vinding zijn niet nieuw.…