Tags: cinema

Kong

Maar hij wordt gauw klei­ner. Dat gaat zo als het vogel­per­spec­tief je par­ten speelt.

Brundle-fly Pfaff

The Fly was Lynd­seys abso­lu­te favo top­film aller tij­den ter wereld in het uni­ver­sum ever onein­dig, en ze citeer­de er te pas en te onpas uit.

Liefste (010) / Liefste Theo

Deze afle­ve­ring van Lief­ste xxx is voor Theo van Gogh, die dins­dag­och­tend werd ver­moord om wat hij ooit gezegd of getoond heeft.

Requiem voor een ingekort leven

Har­ry stond met z’n armen gespreid aan de dak­rand en keek naar bene­den. Zes­en­veer­tig ver­die­pin­gen lager wemel­de een minus­cu­le menig­te als over­werk­te mie­ren door de straat.