Tags: cinema

Kong

Maar hij wordt gauw kleiner. Dat gaat zo als het vogel­per­spectief je parten speelt.

Brundle-fly Pfaff

The Fly was Lyndseys absolute favo topfilm aller tijden ter wereld in het uni­versum ever oneindig, en ze citeerde er te pas en te onpas uit.

Liefste (010) / Liefste Theo

Deze afle­vering van Liefste xxx is voor Theo van Gogh, die dins­dag­ochtend werd ver­moord om wat hij ooit gezegd of getoond heeft.

Requiem voor een ingekort leven

Harry stond met z’n armen gespreid aan de dakrand en keek naar beneden. Zes­en­veertig ver­die­pingen lager wemelde een minuscule menigte als over­werkte mieren door de straat.