Yuri Regel­nicht

Laat ik mezelf aan de hand van dit gepa­laver aan een – al dan niet onge­legen – zelf­on­derzoek onderwerpen.