De hand van Sara

Die chi­rurg zal in dat geval levens­lang ach­ter­volgd wor­den door inge­beel­de schou­der­klop­jes, en uit­ein­de­lijk uit pure waan­zin van een flat­ge­bouw springen.