De hand van Charlotte

Char­lot­te stu­deert Moder­ne Talen, maar wil later veel lie­ver tuin­ar­chi­tect wor­den, want ze droomt vaak over een wereld waar­in ieder­een groe­ne vin­gers heeft.