U wordt gefilmd

Ris­jaar begint ech­ter als een gek het kom­me­tje mos­terd leeg te lik­ken, en zijn blik ver­an­dert van dui­vels naar ik doe van­daag mijn plech­ti­ge com­mu­nie. Ngu­bo is zwijg­zaam en mop­pert. Hij heeft dui­de­lijk geen vrien­den in het Leu­ven­se politie-korps.