Tagged: borsten

Zout

En ik voel­de mij een man. Ik voel­de mij een hor­mo­naal gedre­ven, wit­zen spu­wen­de en zout etende bink.

Liefste (035)

Deze keer deed ik het met Lieve-vrouwe bed­stro , belen­dend en Zulte-Waregem.

Gerard A.P. Terschelling

Als ado­les­cent werd Ter­schel­ling steeds excen­trie­ker. Zo ging hij vaak ’s zon­dags rond een uur of zes in de och­tend op het Onze-Lieve-Vrouweplein in Maas­tricht luid­keels auto­bi­o­gra­fi­sche gedich­ten scanderen.

En u? (019)

Ik vind jon­gens die Cola Light drin­ken raar.

De borsten van Leentje

Splitz­ma­zoijnk reed van pure exal­ta­tie zowat een half maïs-veld aan flar­den, en hij brul­de en tier­de als­of hij een levens­lang ver­blijf in een Tex­aan­se bunny-ranch gewon­nen had.

Loezen

Ik gluur tus­sen de zetels door en merk dat ze inder­daad goed voor­zien is. Ze stelt haar vrien­din­nen gerust dat ze eerst nog wat gaat ver­ma­ge­ren, want haar nieu­we bor­sten moe­ten wel in over­een­stem­ming zijn met haar natuur­lij­ke postuur.

Er over

Er heeft vori­ge week iemand tegen mij gezegd dat ik bor­sten heb om slag­room op te doen.

Sleeën (01)

Ik zag je hup­pe­len van vriend naar vriend. Je hup­pel­de als een goud­vis in een vers aqua­ri­um. Voor zover goud­vis­sen hup­pe­len kunnen.

Marion

Mari­on stond voor de spie­gel. Er zat een vreem­de asym­me­trie in haar lijf. Het begon in haar tenen en ein­dig­de in haar hoofd. De dik­ke teen van haar lin­ker­voet was gro­ter dan de rech­ter. Haar lin­ker­knie stond een mil­li­me­ter lager dan haar rech­ter­knie, wat haar hevi­ge pij­nen bezorg­de als ze lang wandelde.