Tagged: borsten

Zout

En ik voelde mij een man. Ik voelde mij een hor­monaal gedreven, witzen spu­wende en zout etende bink.

Liefste (035)

Deze keer deed ik het met Lieve-vrouwe bedstro , belendend en Zulte-Waregem.

Gerard A.P. Terschelling

Als ado­lescent werd Ter­schelling steeds excen­trieker. Zo ging hij vaak ’s zondags rond een uur of zes in de ochtend op het Onze-Lieve-Vrouweplein in Maas­tricht luid­keels auto­bi­o­gra­fische gedichten scanderen.

En u? (019)

Ik vind jongens die Cola Light drinken raar.

De borsten van Leentje

Splitz­ma­zoijnk reed van pure exal­tatie zowat een half maïs-veld aan flarden, en hij brulde en tierde alsof hij een levenslang ver­blijf in een Tex­aanse bunny-ranch gewonnen had.

Loezen

Ik gluur tussen de zetels door en merk dat ze inderdaad goed voorzien is. Ze stelt haar vrien­dinnen gerust dat ze eerst nog wat gaat ver­ma­geren, want haar nieuwe borsten moeten wel in over­een­stemming zijn met haar natuur­lijke postuur.

Er over

Er heeft vorige week iemand tegen mij gezegd dat ik borsten heb om slagroom op te doen.

Sleeën (01)

Ik zag je hup­pelen van vriend naar vriend. Je hup­pelde als een goudvis in een vers aquarium. Voor zover goud­vissen hup­pelen kunnen.

Marion

Marion stond voor de spiegel. Er zat een vreemde asym­metrie in haar lijf. Het begon in haar tenen en ein­digde in haar hoofd. De dikke teen van haar lin­kervoet was groter dan de rechter. Haar lin­kerknie stond een mil­li­meter lager dan haar rech­terknie, wat haar hevige pijnen bezorgde als ze lang wandelde.