Valentine fuckin’ rocks

We zul­len samen een fles cog­nac sol­daat maken, ook al mag dat dan niet meer van de dokter.