Tagged: billboard

De Druglijn 20 jaar

20 jaar Druglijn

In opdracht van de sym­pa­thieke mensen achter De Druglijn ont­wierp ik een banner met daarop de twin­tig­jarige geschie­denis van de orga­ni­satie. De banner wordt vandaag (21/11/14) voor­ge­steld op de VAD-studiedag 2014.