Pis­bloe­me­kes­nutskast

Ik mocht een illu­stratie bedenken voor een Ant­werpse nutskast, meer­be­paald die op de Begij­nenvest. Het thema voor de illu­stratie was bloemen & planten. Ik heb het lekker inheems gehouden en er stiekem enkele vreemde vogels in ver­werkt. Ach­teraf gezien spijt het…