Handleiding tot het absurde: Hoe een valse Filip Dewinter te herkennen

Even­tu­eel kan u hem tij­dens uw afwe­zig­heid naar her­ha­lin­gen van Dr. Phil laten kij­ken. Let er wel op dat u de afstands­be­die­ning van uw tele­vi­sie­toe­stel niet laat rondslingeren!