Tagged: banner

Big Brother Awards 2017

Big Brother Awards 2017

In opdracht van de Liga voor Men­sen­rech­ten ver­vals­te ik mijn iden­ti­teits­kaart en maak­te er een pos­ter van ter pro­mo­tie van de uit­rei­king van de jaar­lijk­se Big Bro­ther Awards. Die awards gin­gen dit jaar (2017) naar de Euro­pe­se trend van ‘Sta­te…

De Druglijn 20 jaar

20 jaar Druglijn

In opdracht van de sym­pa­thie­ke men­sen ach­ter De Drug­lijn ont­wierp ik een ban­ner met daar­op de twin­tig­ja­ri­ge geschie­de­nis van de orga­ni­sa­tie. De ban­ner wordt van­daag (21/11/14) voor­ge­steld op de VAD-studiedag 2014.

Animated gifs! Veel!

Wat is een amineetetgif, mama?

In een niet zo heel erg ver ver­le­den bak­te ik een over­do­sis ani­ma­ted gifs. Voor uw ple­zier heb ik de parel­tjes uit die gea­ni­meer­de col­lec­tie op een rij­tje gezet. Klik­ke­ti­klik alhiero de piero.