Tags: bang

Wannes Daemen in het heetst van de strijd (Foto © Maartje Luif)

21 december 2012

Lang, heel lang geleden, in drie­dui­zen­zes­en­t­wontjusp voor christus was er eens een boer Een hard­wer­kende boer met handen als kolen­schoppen En een hele dikke boerin achter zijn stoof En die boerin die heette Maya Dat was haar voornaam Haar ach­ternaam was Yucatan…

Kleine angst­cyclus

Angst (1) Als alle angst onzin is En er niets meer is om bang voor te zijn Dan sluit ik u op in de kelder En dan vindt gij dat gewoon heel fijn Angst (2) Bang zijn om niet meer fan­tas­tisch gevonden te worden…

Een tweede lading angst

Een tweede lading angst

Vier bange maar vro­lijke gedichtjes voor Marina, Niki, Mar­tinke en Bert. Zij waren zo eerlijk mij hun angsten toe te vertrouwen.

Een eerste lading angst

Een eerste lading angst

Vijf vro­lijke gedichtjes voor Ingrid, Rutger, Frommel, San en Joost. Zij waren zo eerlijk mij hun angsten toe te vertrouwen.

Als het dood is, moet het sterven

Yuri wie?

Op een gure herfst­avond in november 2008 kreeg ik ruzie met Yuri. Ik wilde wat over mezelf schrijven, en meneer Maanzand vond dat maar niks. Dus deed ik wat elke recht­ge­aarde pas­si­onele moor­denaar doet als de stoppen doorspringen.

Dat is wat ge zijt

Bange mensen ver­geten het alfabet. Hele hele bange mensen denken dat het alfabet 153 letters heeft. Dat is prak­tisch onmo­gelijk natuurlijk, maar wat wilt ge?