Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Wel, ik vind dat er niet goed is nage­dacht over dat spel. Poolen heeft dringend een upgrade nodig. Ge weet hoe een pool­tafel eruitziet, he?