Tags: astrologie

De hand van Sara

Die chi­rurg zal in dat geval levens­lang ach­ter­volgd wor­den door inge­beel­de schou­der­klop­jes, en uit­ein­de­lijk uit pure waan­zin van een flat­ge­bouw springen.

De hand van Susan

Susan stu­deert micro­bi­o­lo­gie maar heeft erg veel moei­te om de rich­ting af te maken omdat ze niet met een micro­scoop over­weg kan.

De hand van Roel

Roel is een kabou­ter van een jaar of veer­tig die sinds zijn zes­tien­de ajui­nen en bies­look kweekt.

De hand van Karin

Karin is een zes­en­twin­tig­ja­ri­ge uit­zon­de­ring op de regel dat kik­kers in een prins veranderen.

De hand van Charlotte

Char­lot­te stu­deert Moder­ne Talen, maar wil later veel lie­ver tuin­ar­chi­tect wor­den, want ze droomt vaak over een wereld waar­in ieder­een groe­ne vin­gers heeft.