Tags: astrologie

De hand van Sara

Die chirurg zal in dat geval levenslang ach­ter­volgd worden door inge­beelde schou­der­klopjes, en uit­ein­delijk uit pure waanzin van een flat­gebouw springen.

De hand van Susan

Susan stu­deert micro­bi­o­logie maar heeft erg veel moeite om de richting af te maken omdat ze niet met een micro­scoop overweg kan.

De hand van Roel

Roel is een kabouter van een jaar of veertig die sinds zijn zes­tiende ajuinen en bieslook kweekt.

De hand van Karin

Karin is een zes­en­twin­tig­jarige uit­zon­dering op de regel dat kikkers in een prins veranderen.

De hand van Charlotte

Char­lotte stu­deert Moderne Talen, maar wil later veel liever tuin­ar­chitect worden, want ze droomt vaak over een wereld waarin iedereen groene vingers heeft.