Sing a simple song

Ik hou van simpele waar­heden. Als ge koppijn hebt, dan kunt ge vloeken en zuchten. Ge kunt een aspi­rientje pakken en hopen dat het overgaat. Ge kunt beginnen kakken op de far­ma­ceu­tische indu­strie dat er geen straffere aspi­rientjes bestaan. Ge…