Tagged: antwerpen

Pis­bloe­me­kes­nutskast

Ik mocht een illu­stratie bedenken voor een Ant­werpse nutskast, meer­be­paald die op de Begij­nenvest. Het thema voor de illu­stratie was bloemen & planten. Ik heb het lekker inheems gehouden en er stiekem enkele vreemde vogels in ver­werkt. Ach­teraf gezien spijt het…

Start samen met uw buren een klimaatwijk

Reno­veren met je buren

In opdracht van het Ant­werpse EcoHuis maakte ik een illu­stratie voor het project ‘Start samen met uw buren een kli­maatwijk’. Het EcoHuis Ant­werpen zoekt ambi­tieuze ver­bouwers die in groep hun woning zeer door­ge­dreven willen reno­veren. Samen met hun buren bekijken…

Programmafolder Vila Cabral

Vila Cabral (2)

Ik ont­wierp het pro­gram­ma­boekje voor Vila Cabral, het jaar­lijkse project van 11.11.11 dat Ant­werpse ver­e­ni­gingen wil aan­moe­digen tot het orga­ni­seren van acti­vi­teiten waarin het Noord-Zuidthema cen­traal staat. (Zie ook: Vila Cabral)

Vila Cabral | Beleef de wereld aan de Schelde

Vila Cabral

Ik bakte een wer­vings­flyer voor Vila Cabral, het jaar­lijkse project van 11.11.11 dat Ant­werpse ver­e­ni­gingen wil aan­moe­digen tot het orga­ni­seren van acti­vi­teiten waarin het Noord-Zuidthema cen­traal staat. Ik pimpte het oude logo, en ik zorgde voor een vrolijk stads­beeld met…

Layout van een brochure over de Antwerpse fortengordels

De Ant­werpse fortengordels

Ik zorgde – in opdracht van com­mu­ni­ca­tie­bureau Spin­dokter – voor de layout van een bro­chure die het enga­gement en de par­ti­ci­patie omtrent de Ant­werpse for­ten­gordels wil aanwakkeren.

13 jaar De Sprekende Ezels

Feest!

De Spre­kende Ezels worden 13 jaar en ze vieren feest. Ik ook. Niet van die 13 jaar maar wel van dat feest. Klik hier of daar voor meer info.

Wat van iedereen is...

Wat van iedereen is

Iets wat van iedereen is, is niets waard”, beweerde Bart De Wever in de aanloop naar de gemeen­te­raads­ver­kie­zingen van 14 oktober 2012. Hij draait hiermee de Ant­werpse slogan ’t Stad is van iedereen op – ahum – cre­a­tieve wijze om.…

Vier debacles

Ik ben even te lui om syno­niemen voor debacle te ver­zinnen, dus u gaat het woord in de komende regels nog vaak tegenkomen.

De Aanhang Oetan

Bij nader onderzoek bleek echter dat een groot deel van de kudde dezelfde sexuele symp­tomen ver­toonde als de ont­snapte aap uit Antwerpen.