Help, ik word cabaretier… (8)

Weten zij veel dat al mijn tek­sten wor­den geschre­ven door kabou­ter Gon­dolf Bornaploef.