De foto van het jaar

Ik heb iets schoons voor u. Dins­dag­avond gaf mon­seigneur André Léonard (dat is die meneer die al jarenlang denkt dat car­naval het hele jaar duurt) in Brussel een lezing. Over blas­femie. Dat laatste is niet zo belangrijk, maar het bleek uiteindelijk…