Tagged: 13

Wat is de FIO?

Wat is de FIO?

Ik maakte een illu­stratie voor het online nieuws-platform voor werk­nemers van de Vlaamse Overheid, Vlaan­deren Intern (voorheen 13). De illu­stratie ver­dui­de­lijkt de werking van de FIO, een feed­back­in­strument ont­wikkeld door het Agent­schap Over­heids­per­soneel (AgO).