Rubriek: Theater

Plies baby

Maar als ik het vies vind, moet ge stoppen zulle.

Er over

Er heeft vorige week iemand tegen mij gezegd dat ik borsten heb om slagroom op te doen.

Introsp

… toen hij de grond raakte, viel hij met de ach­terkant van zijn hoofd op de rand van een stoep en zijn schedel barstte op fil­mische wijze uit elkaar. het was vreemd om vanop de trein geen geluid te horen, want afgaand op wat ik zag, moet het vre­selijk geklonken hebben.

Lente

Gij zijt in het echt nog veel schoner dan in de boekskes

Bij­voor­beeld

Soms is het zo erg dat ik mijn eigen op auto­ma­tische piloot zet. Zo van jaja mmh mmh dat zal wel amai zeg amai.