Categorie: Theater

Mag ik u kussen?

Mag ik u kussen?

A: Mag ik u kussen? B: Wacht. Nog efkes. A: Oh. Okee. A: Mag ik al? B: Nee wacht. Pas als het stopt met regenen. A: Ah. Bon. A: Zeg euh. B: Ja? A: Het regent helemaal niet. B: Weet ik. A: En toch moet ik wachten?…

Vingers

Vingers

Zal het gaan zo? Zijt ge uit­ge­tetterd? Hebt ge nog wereld­schokkend nieuws?

Dit is een overval

Dit is een overval

Ik moet mijn klanten bedienen. En gij zijt voor­ge­kropen. Ik heb hier helemaal geen tijd voor meneer.

Otters

Otters

Dat doet er toch niet toe, maat. Ge kunt toch ook niet alles in beeld brengen. Sebiet gaat ge nog zeggen dat Jack nooit moet gaan schijten.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Wel, ik vind dat er niet goed is nage­dacht over dat spel. Poolen heeft dringend een upgrade nodig. Ge weet hoe een pool­tafel eruitziet, he?

Bedoelen

Bedoelen

Waarom, bedoel ik. Ik bedoel waarom. Nee ja. Ik bedoel echt waarom.

Bij de Lunatics

Van de ezel en de steen

Maar een ezel stoot zich wel degelijk bij tijd en wijlen her­haal­delijk aan dezelfde rots­partij. Die ezel ben ik, de rots­partij heet stand-up comedy.

Vake?

Vake waarom hebt gij eigenlijk geen streepkes?

Voorstel

ik bedoel. voor tzelfde geld heb ik een geslachtsziekte.

Dons

’s Nachts bedoel ik. Als het donker is, wordt het koud he.