Rubriek: Tekst

Sjarels (addendum)

Sommige mannen zijn zo fragiel als een thee­kopje. En ze laten zich kennen, dat gelooft ge niet. Allow me to ela­borate. Of scroll naar benee voor een TL;DR.(NB Zien jullie dat ik deze draad begin met het woord ‘sommige’? Begrijpt iedereen wat dat woord betekent? Nice!) (Deze rant is een addendum bij euh deze rant) Ik heb het hier vaak…

Berthold Woltze -The Irritating Gentleman (1874)

Sjarels

In de vroege uren van mijn ochtend pas­seert er een gra­fiekske, geba­seerd op data van de dating­website OkCupid, met daarin de gemid­delde leef­tijden van moge­lijke partners waartoe mannen en vrouwen zich aan­ge­trokken voelen. Bij vrouwen gaan de cijfers min of meer gelijk op. Twin­tig­jarige vrouwen vallen op twin­tig­jarige mannen, der­tigers vallen op der­tigers, enzo­voort. Aan de man­ne­lijke kant gebeurt er iets…

Dag stier

Dag stier

Dag stier met uw kloten van plezier, sorry dat ik stoor. Ik moet hier pas­seren met mijn bootje, een andere route was er niet. Het is hier schoon en stil, ik weet niet of gij dat ook zo voelt. Ik hoop dat ge wat schaduw hebt. De wereld draait naar de kloten, stier, en dat zijn geen kloten van plezier.…

In het leven gegrepen (6)

In mijn tuin is een pers­con­fe­rentie aan de gang. Het is wat rumoerig, want de toe­schouwers houden onvol­doende afstand en de uit­ge­deelde mond­kapjes blijken niet water­dicht. Iemand deelt flyers uit over 5G en het feit dat zijn rucola naar pis­bloemen smaakt. Ik zou liever ergens anders willen zijn, maar bon. Ik ben hier nu toch. Als ik naar de wereld om…

Cactuske

In het leven gegrepen (5)

Tegenover mijn huis is een buskot. Naast dat buskot staat een vuilbak. ’t Is een openbare vuilbak van gemid­delde grootte, maar niet iedereen lijkt dat te snappen, want mensen dumpen er soms hun groot vuil van een half jaar in. Ik weet ook niet waarom, mensen zijn luie varkens. Laatst had er weer een lui varken een half con­tai­nerpark in dat…

In het leven gegrepen (4)

Ik hoop hard­nekkig dat Bart De Wever met zijn rechtse fikken van mijn intro­verte alinea’s blijft, denk ik terwijl ik zoek naar een ope­ningszin. Mijn hoop mag niet baten. Ik zie een Facebook­be­richt waarin de despoot van Vlaams Blok Light zittend op een bankske oreert dat hij het verbod op zitten op bankskes niet gaat hand­haven. Hij raaskalt er nog…

In het leven gegrepen (3)

In de ander­halve meter van ons huwelijk passen net twee fietsen naast elkaar. We bestijgen onze stalen rossen en karren van knooppunt naar knooppunt. Links en rechts zoeft een wereld voorbij die op zijn gat ligt. Een wereld ver­zonken in rust en onze­kerheid. Ik laveer. Heen en weer tussen twee vragen. Zal ik genieten van dit stil­te­deken of word ik…

Sorry Raymond

Toen ik een bang klein tie­nertje was, durfde ik in eerste instantie niet naar per­soon­lijke, inge­togen muziek te luis­teren. Ik vulde mijn dagen met The Ramones en AC/DC. Singer-songwriters en ander­soortige trou­ba­dours kwamen mijn puber­ka­mertje niet binnen. Mijn door hor­monen bin­nen­ste­buiten gekeerde lijf was bang voor grote emoties en de ver­warring die daarmee gepaard ging. Af en toe poogde ik…

In het leven gegrepen (2)

In het dood­lo­pende straatje van onze och­tend­wan­deling leert een vader zijn doch­terke fietsen. De vader is een echte vader, een beetje bozig, geen grapkes, en nu fietsen meiske. Het doch­terke is ergens tussen twee en twintig jaar oud, ik kan geen leef­tijden schatten. Gezichten onthoud ik ook al slecht. Dat vond ik de laatste weken gelukkig niet zo’n pro­bleem. Ik…

In het leven gegrepen (1)

We zijn uit ons doen. We werden in het leven gegrepen. We deden al zo lang of we de baas waren. Wij de baas, de wereld het slaafje. Kom hier, aard­kloot, dat ik u bolwas. Alles wat gij geeft is van mij. Alles wat gij te bieden hebt, wil ik hebben. Alles wat er is, krijgt een stem­pelke. Van mij. Van…

Keep this frequency clear (Mixtape 1)

Keep this fre­quency clear

Vrienden! Laat mij gerust! Ik bedoel: bescherm elkaar en stopt met tongen. Blijf binnen, was uw pol­lekes, en dans. Bij­voor­beeld op deze tien dans­vloer­schijven waarvan ge ver­geten waart dat ge ze ver­geten zijt. Want de groef is in uw hart, ge weet toch.

2020

Bla­blabla Nieuwjaar. Ik sta al met mijn briefke klaar. De aarde heeft wederom een tournee generale rond de zon vol­bracht, en wij aard­lingen zitten te neuten of we het twee­dui­zendtwintig dan wel twin­tigtwintig gaan noemen. Onder­tussen heeft mijn apenland nog steeds geen regering, doen ze bij de noor­der­buren moeilijk over vuurwerk, staat het down under al wekenlang in de fik,…