Categorie: Tekst

Op naar de honderd, liefje.

Vijftig

Over de liefde valt veel te zeggen. Korte woordjes, slecht gear­ti­cu­leerde geluiden, zwaar­we­gende vol­zinnen. Liedjes, gedichten, boeken vol. Ge komt allemaal wel een keer de liefde tegen in uw leven, al was het maar voor een vluchtige kus achter uw oor. Ge kunt dat niet for­ceren. Liefde schiet alle kanten op, soms knal in de roos, vaak ook patat tegen…

Gelukkig nieuwjaar

Bood­schap

Terwijl ik – tege­lij­kertijd kok­halzend en gierend van het lachen – de goot­steen schoonmaak, schiet de oplossing voor een nieuw­jaarswens mij te binnen.

Wormgat

Wormgat

Ik zal dan het slagveld over­schouwen, ik zal jullie toe­spreken van goed gedaan en prachtig inge­stort zeg en dat het ein­delijk tijd werd, en ik zal het start­schot geven voor een nieuwe, inclu­sieve en femi­nis­tische samenleving.

Te snel

Naast en tegenover mij liggen andere lijven waar iemand in moet kijken. Oude lijven, gerimpeld en krom. Hier lig ik dan, omsingeld door wie ik worden zal.

Prikkelbaar

Prik­kelbaar

Ik sta voor het raam, er drijft een hoofd voorbij.

Over egoïsme

Merde, denkt ge. Moei­lijker dan ge dacht. Maar ge zijt niet van gis­teren. Ge bedenkt een plan. Egoïsme is prima, zegt ge. Ik geloof in de kracht van egoïsme. Dat is mijn slogan. Maar enfin, zeggen de mensen. Egoïsme is helemaal niet prima. Wat zegt gij nu.

Gemoe­deren aan gruzelementen

Dat is wat ze doen, de dic­tators. Ze bezoe­delen een klein stukje wereld met bommen en gra­naten, maar ze ver­vuilen een veel groter gebied met zwart­gal­ligheid en somberte. 

Een drievaksbaan in de mist

Dood

Mijn leven ging verder, ik belde mijn ouders, ik appte mijn zussen, vrienden gaven duimpjes aan foto’s. Alles was rustig, maar ik wan­kelde. Er werd iets aan mij toe­ge­voegd, iets van een ondraag­lijke lichtheid.
En ik moest aan Bram Ver­meulen denken.

Afgrond

Clown

Mogen wij die hebben?” De huismuze wees naar de menu­kaarten in de handen van een haastige ober. Het was druk op het terras en we zaten al even te wachten. Niet zo lang dat het irritant werd, maar plots kwamen die menu­kaarten langs en lief greep haar kans. De sfeer was vrolijk. De ober deinsde the­a­traal ach­teruit, trok grote ogen,…

Piepen

Lap, nu heb ik weer de reto­rische truuk van het kleine pikkie gebruikt.

Soms is de wereld een dode poes

Of ik bescher­mende hand­schoenen wilde, vroeg de die­renarts. Ik vond het een rare vraag. Het is onze poes, al achttien jaar. Ze kent ons, ze ver­trouwt ons, ze zal toch niet bijten? Ik keek vragend naar de huismuze. Ook zij had natte ogen. Het voordeel van een mond­masker is dat je gro­ten­deels onop­ge­merkt kunt snot­teren. En al zegt de premier…