Categorie: Pief Poef Pfaff

Caravaggio's Narcissus

Stront

Jean-Marie is in zekere zin de heden­daagse ver­per­soon­lijking van Nar­cissus, die aan het eind van zijn leven helemaal weg­kwijnde omdat hij het niet aankon dat de regen­druppels die in het water vielen zijn prachtige spie­gel­beeld verneukten.

De onge­luk­kigste man van de week

Want je gaat toch niet in je eentje de zacht wal­mende darm­flora van reality-tv in gevaar brengen met een ongepast ant­woord. Zeker niet als je al kniehoog in de eveneens zacht wal­mende excre­menten van dat genre rond­waart, en dat van in het begin door eigen toedoen.

Op zoek naar de Pfaffs

Dat een idolate levens­wijze ook nega­tieve gevolgen kan hebben, bewijzen de vele zoek­acties van fans die een oplossing zoeken voor licha­me­lijke onge­makken, opge­lopen na lang­durige bloot­stelling aan de avon­turen van vlaan­derens popu­lairste familie.

Brundle-fly Pfaff

The Fly was Lyndseys absolute favo topfilm aller tijden ter wereld in het uni­versum ever oneindig, en ze citeerde er te pas en te onpas uit.

Mijn vriend Lama (2)

Het concept van het pro­gramma wordt momenteel nog wat bij­ge­schaafd, maar het doel zal zijn om van een totaal onbe­kende vlaming op korte tijd een literair genie te maken.

Tui­nieren

Net op dat moment kwam gelukkig Piet Huy­sen­truyt langs, die in een ver ver­leden nog voor die­renarts had gestudeerd.

Mijn vriend Lama (1)

Ik ben verre familie van de Dalai Lama. Mijn over­groot­vader heeft ooit een slip­pertje gemaakt op een zomerse kermis-avond met de Tibe­t­aanse nicht van zijn buurvrouw.

P.I.S. (Pfaff In Space)

Vanuit het kleine ronde raampje van zijn capsule – de Aliplast Chal­lenger – keek Jean-Marie Pfaff neer op de aarde. Zijn zelf­ge­maakte raket had zonet onze damp­kring ver­laten en de kleine groene planeet werd kleiner en kleiner.