Categorie: Mijn lief komt

De Kus (Gustav Klimt)

The history of kissing, part seven: De finale

Het was een frisse voor­jaars­avond en ik pikte haar op van het station. De eer­lijkheid gebiedt me te melden dat ik in mijn hoofd het kussen al had geoefend. Voor het geval het daar al zou gebeuren. Op het perron…

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jonge, suc­ces­volle vrouwen afkomstig uit ver­schil­lende vak­ge­bieden. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­gorie bloggers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Hier zijn we dan. Debuutroman van Maartje Luif.

Kijken naar schrijven is het mooiste wat er is

Ik: Liefje, nog koffie? Zij: (rik­ke­tik­ketik) Ik: Scheet? Zij: (rik­ke­tik­ketik) Ik: Hier lief. Koffie. Zij: (rik­ke­tik­ketik) Ik: En een broodje! Zij: (rik­ke­tik­ketik) Niks is zo beto­verend als iemand die – gedreven door onzichtbare passie – vol­ledig onder­ge­dompeld wordt in zinnen,…

De hand van Zezunja

Zezunja is een – ver­moe­delijk links – politiek gedreven iemand. De kans dat zij een of andere hoog­waar­digheid bekleedt, is niet gering.

Voor­spellen

Luttele seconden voor de pruillip had ze iets gezegd als reactie op iets wat ik gezegd had tijdens een gesprek dat we hadden over dingen die we zeiden.

Sleeën (02)

Je stapte van de trein. Ik had op het perron op je staan wachten terwijl ik de tijd als stroop langs me heen voelde glijden.