Categorie: En u?

En u? (022)

Stel u het vol­gende voor. Ge zit op een onbe­woond eiland, ge zit daar helemaal alleen, en ge zit daar voor de rest van uw leven. Ge hebt redelijk wat comfort, en ge zult niet sterven van de honger. Als ge…

Child In Time

I’m in a hammond kind of mood.

Het hoeft dus helemaal geen sym­fo­nische rock­groep uit de jaren zeventig te zijn, of een ouwe knar met een orgeltje. Het mag ook elek­tro­nisch zijn, of keel­gezang, of iets klassieks.

Morning Sun, Edward Hopper, 1952

En u? (020)

Wat waren uw eerste woorden nadat u wakker werd vanochtend?

Geeuw

1000 Reac­tions can’t be wrong

Het expe­riment, zij het dubieus van inslag en behept met een twij­fel­achtige maat­schap­pe­lijke rele­vantie, was geslaagd. Ik beloofde u een verslag.

The Neve­rending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­kelijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gestolen had?

En u? (019)

Ik vind jongens die Cola Light drinken raar.