Category: Theater

Deze tek­sten wer­den geschre­ven met een podi­um en/of een publiek voor ogen. Hoe groot of hoe klein dat podi­um is, mag je zelf bepalen.
Een aan­tal tek­sten wer­den in een ver of nabij ver­le­den op de plan­ken gebracht door The­a­ter Deterugkeer.

Mag ik u kussen?

Mag ik u kussen?

A: Mag ik u kus­sen? B: Wacht. Nog efkes. A: Oh. Okee. A: Mag ik al? B: Nee wacht. Pas als het stopt met rege­nen. A: Ah. Bon. A: Zeg euh. B: Ja? A: Het regent hele­maal niet. B: Weet ik. A: En toch moet ik wach­ten? B:…

Vingers

Vingers

Zal het gaan zo? Zijt ge uit­ge­tet­terd? Hebt ge nog wereld­schok­kend nieuws?

Dit is een overval

Dit is een overval

Ik moet mijn klan­ten bedie­nen. En gij zijt voor­ge­kro­pen. Ik heb hier hele­maal geen tijd voor meneer.

Otters

Otters

Dat doet er toch niet toe, maat. Ge kunt toch ook niet alles in beeld bren­gen. Sebiet gaat ge nog zeg­gen dat Jack nooit moet gaan schijten.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Ik ben Stephen Hawking niet zulle.

Wel, ik vind dat er niet goed is nage­dacht over dat spel. Poo­len heeft drin­gend een upgra­de nodig. Ge weet hoe een pool­ta­fel eruit­ziet, he?

Bedoelen

Bedoelen

Waar­om, bedoel ik. Ik bedoel waar­om. Nee ja. Ik bedoel echt waarom.

Bij de Lunatics

Van de ezel en de steen

Maar een ezel stoot zich wel dege­lijk bij tijd en wij­len her­haal­de­lijk aan dezelf­de rots­par­tij. Die ezel ben ik, de rots­par­tij heet stand-up comedy.

Vake?

Vake waar­om hebt gij eigen­lijk geen streepkes?

Voorstel

ik bedoel. voor tzelf­de geld heb ik een geslachtsziekte.

Dons

’s Nachts bedoel ik. Als het don­ker is, wordt het koud he.

A la fucking fontaine

Ja weet ik, ze pro­beer­de mij net te bel­len maar de ver­bin­ding is slecht.
Wablief?

Plies baby

Maar als ik het vies vind, moet ge stop­pen zulle.

Er over

Er heeft vori­ge week iemand tegen mij gezegd dat ik bor­sten heb om slag­room op te doen.

Introsp

… toen hij de grond raak­te, viel hij met de ach­ter­kant van zijn hoofd op de rand van een stoep en zijn sche­del barst­te op fil­mi­sche wij­ze uit elkaar. het was vreemd om vanop de trein geen geluid te horen, want afgaand op wat ik zag, moet het vre­se­lijk geklon­ken hebben.

Aankondiging

The­a­ter Dete­rug­keer stelt voor: Zon­der muze gaat het niet.

Lente

Gij zijt in het echt nog veel scho­ner dan in de boekskes

Bijvoorbeeld

Soms is het zo erg dat ik mijn eigen op auto­ma­ti­sche piloot zet. Zo van jaja mmh mmh dat zal wel amai zeg amai.

Alleen

Het is zo ont­zet­tend warm dat er stoom van mijn wan­gen opstijgt tel­kens ik een traan pleng…