Category: Post

Wan­nes Dae­men schrijft een brief. Maar nu ga ik stop­pen want mijn blad is vol.

Over gratis werken en bier

Over gratis werken en bier

Als free­lan­cer moet ik vaak aan geld den­ken. Niet omdat ik dat graag doe, maar omdat het niet anders kan. Als ik geen geld ver­dien, kan ik niet eten. En als ik niet kan eten (zoals boter­ham­men met pin­da­kaas, chilisaus…

Zjalando!

Zjalando!

Ik kreeg een mail­tje van ene Emiel Note­proot*, mana­ger bij onli­ne­mar­ke­ting­bu­reau AKM3 GmbH in Ber­lijn. Ik vind AKM3 GmbH als naam voor een onli­ne­mar­ke­ting­bu­reau een mooi geval­le­tje van mis­sing the point, doch dit ter­zij­de. Emiel pols­te naar mijn inte­res­se voor…

Mijn vriend Kennedy Mobutu

Herinnert u zich deze nog?

Maar net op het moment dat Ken­ne­dy dacht dat de wereld hem nu wel ver­ge­ten zou zijn, gooi­den Radio 1‑presentatoren Pee­ters en Pichal een kar­re­vracht roet in het eten door hem onver­bloemd in de vlaam­se ether te gooien.

Ongelooflijk

Flauw maar ongelooflijk

Dat dacht ook Pro­fes­sor Eme­ri­tus M.Y. Ver­hae­gen, de bejaar­de en bekrom­pen hoog­le­raar taal­kun­de in mijn achterhoofd.

Ontlichting

Ontlichting

Heeft u ook zo de buik vol van al die over­da­di­ge en sma­ke­lo­ze kerst­ver­sie­rin­gen? Dank­zij het Eer­ste Een­vou­dig Ini­ti­a­tief van het Esthe­tisch Insti­tuut (EI), kan u een ver­schil maken!

Tamara wordt 18

Maar ik dank dat ik haar gewoon een lek­ke­re cock­tail ga geven en dan zal zze wel con­tent zijn. Mijn broer zei dat hij in haar brie­ven­bus gaat pis­sen (maar dat was maar om te lachen hoor!!)

Te laat voor Tom

Nu is het zo dat mijn zus Miran­da een erg gro­te fan is van tom crui­se maar zij is van op heel jon­ge leef­tijd doof­stom geworden…

Mijn vriend Kennedy Mobutu

Mijn vriend Kennedy Mobutu

Ieder­een krijgt wel eens een mail in de inbox van één of ande­re afstam­me­ling of wedu­we van één of ande­re afri­kaan­se rij­ke stin­kerd die drin­gend één of ander gie-gan-ties bedrag via een euro­pe­se reke­ning wil doors­jas­sen om aller­lei tak­sen of belas­tin­gen te ontduiken.

Everyone’s a winer baby

Ter infor­ma­tie, deze mails wor­den niet beant­woord door een redac­tie­lid, maar door een per­soon die hier­mee full-time bezig is.

Benny

Het is me de laat­ste tijd opge­val­len dat de bank­au­to­ma­ten van KBC uit­ge­rust zijn met een vro­lij­ke en ver­strooi­en­de ani­ma­tie in de vorm van een leven­de bank­kaart – lachend gezicht­je, arm­pjes en been­tjes – die de gebrui­ker bege­leidt tij­dens mura­le transacties.