Category: Poëzie

Gedicht

Mijn voor­naam klinkt als Wannes
Omdat ik Wan­nes heet
Mijn ach­ter­naam is Daemen
En wie dat niet gelooft, die heeft – behal­ve dat hij het metrum om zeep heeft gehol­pen – een hele dik­ke reet

Oh boom

Oh boom uw broer is dood. Of mis­schien is het uw zus­ter. Als het niet de blik­sem was, dan wel zo’n gele bull­do­zer. Of hoe heten die machi­nes. Gij kunt daar niks aan doen. Oh boom kijk daar in de verte.…

Bonte Avond @ Ithaka Leuven

Veel te veel gedichten

Ik stond gis­te­ren op het podi­um van de Bon­te Avond van Kun­sten­fes­ti­val Itha­ka 22. Het was aldaar een euh bon­te bedoe­ning onder de beziel­de lei­ding van kunst- en knip­sel­paus Geert Simo­nis. Ik tart­te het lot door veel te veel gedichten…

Met uw vruchteloos gesmacht

Met uw vruchteloos gesmacht

Tus­sen haak­skes. Ik foto­gra­feer­de de bal­lon­nen tij­dens Itha­ka 21. Het ble­ken de res­tan­ten van een werk van Lau­rens Mariën.

Kleine angstcyclus

Angst (1) Als alle angst onzin is En er niets meer is om bang voor te zijn Dan sluit ik u op in de kel­der En dan vindt gij dat gewoon heel fijn Angst (2) Bang zijn om niet meer fan­tas­tisch gevon­den te worden…

Opluchting

Een konijn en wat prui­men zaten aan de toog Van een heel goed­koop mop­pen­boek Het nood­lot hing drei­gend tus­sen bei­den Toen bestel­de iemand een pannenkoek

Gedichtendag

Nog gedichtendag

Naar men zegt is het gedich­ten­dag Ik weet niet pre­cies wat dat bete­kent Maar ik denk dat ik dan dich­ten mag Ech­ter. Ik ben soms te lui voor woor­den En ook nog­al vlug con­tent Ik ben al blij als het van…

Gedichtendag

Gedichtendag

Naar men zegt is het gedich­ten­dag Ik zou wel wil­len mee­doen Maar ik zit met 4 Non Blon­des in mijn kop En dat is onge­veer het­zelf­de als Rus­tig een fiets­tocht­je wil­len doen Met Astrid Bry­an achterop

Een tweede lading angst

Een tweede lading angst

Vier ban­ge maar vro­lij­ke gedicht­jes voor Mari­na, Niki, Mar­t­in­ke en Bert. Zij waren zo eer­lijk mij hun ang­sten toe te vertrouwen.

Een eerste lading angst

Een eerste lading angst

Vijf vro­lij­ke gedicht­jes voor Ingrid, Rut­ger, From­mel, San en Joost. Zij waren zo eer­lijk mij hun ang­sten toe te vertrouwen.

Foto © Hoeilander.be

Gedicht voor Mega Mindy

Dan zal men zich her­in­ne­ren hoe de zon de vol­le gebla­der­de bomen kon stre­len als waren het minnaars.

En ik vecht en ik vecht en ik vlieg

Superman

Kijk, lief
Ik ben Superman
Ik vecht en ik vecht en ik vlieg

The Neverending Erection Poll

Heeft u zich ooit – al dan niet in gezel­schap – onge­mak­ke­lijk gevoeld omdat uw zwel­li­chaam onge­vraagd zijn naam niet gesto­len had?