Category: Muziek

Muziek is het enige echt wer­kende medicijn. Daarom vind je hier bij tijd en wijlen een kleine selectie luis­tervoer. Of geschreven geleuter over dat luis­tervoer. Steeds the­ma­tisch con­se­quent, onver­ant­woord eigen­zinnig en aller­gisch voor any­thing main­stream.

Enjoy.

Belgium Beats

Belgium Beats

Belgium Beats – 40 years of boenke boenke. Meer dan vier uur elek­tro­nische muziek uit België, enigszins chro­no­lo­gisch geordend van 1978 tot en met 2020. Een muzikale ont­dek­kingsreis die begint bij de vocoder van Trans Volta en – voor­lopig – eindigt in de buurt van Char­lotte de Witte en Amelie Lens.

De beste nummers aller tijden (volgens Twitter)

De beste nummers aller tijden (volgens Twitter)

Als ge wilt weten wat mensen het beste liedje ooit vinden, dan kunt ge dat in theorie gewoon vragen. Maar omdat ik graag een beetje afstand wil houden, vond ik dat te omslachtig en heb ik het aan Twitter gevraagd.…

Sorry Raymond

Toen ik een bang klein tie­nertje was, durfde ik in eerste instantie niet naar per­soon­lijke, inge­togen muziek te luis­teren. Ik vulde mijn dagen met The Ramones en AC/DC. Singer-songwriters en ander­soortige trou­ba­dours kwamen mijn puber­ka­mertje niet binnen. Mijn door hormonen…

The Corona Mixtapes

The Corona Mixtapes

Corona Mixtape 12: Pulp Friction Deze mixtape is een denk­oe­fening. Ik bedacht een Tarantino-film die niet bestaat en ik regelde een sound­track. De film zult ge nergens vinden, de muziek staat op spotify. Enjoy! Corona Mixtape 11: Ooryoga Ik las…

Bliepkes voor in uwe cocktail

Bliepkes voor in uwe cocktail

Het leven is als een strand­wan­deling waar ge nooit echt aan toekomt want er staat zo’n ver­lei­delijk zwoel cafeeke op de dijk waar ge op uw dui­zendste gemak het zand van­tussen uw tenen wilt gaan dansen. Spotify-link: https://open.spotify.com/playlist/0xQUnzAyGeq6Pn1Flzklmz

The Ultimate Female Hiphop Collection

The Ultimate Female Hiphop Collection

[Dear english speaking peoples: there’s a link to the playlist at the bottom of this rant. You’re welcome.] Ik heb iets schoons voor u. Een kadootje.Iets waar ik de afge­lopen maanden met veel plezier aan heb zitten knut­selen.Ge kunt er naar…

Lunchbreak 6: Indian Summer

Lunch­break 6: Indian Summer

Ge hebt helemaal geen zin in de herfst. De zon zit nog in uw botten en ge eet tomaten elke dag. Er zitten liedjes in uw hoofd die nog lang niet over val­lende bla­deren gaan. Trekt uw jas aan, zegt…

Lunch­break 5: Bange mannen

De wereld ver­andert. Mensen worden bang. Vaak zijn dat mannen. Zij zijn zielig. Ze roepen en tieren en ver­geten te zeggen dat ze bang zijn. Gelukkig weten wij beter. Roep maar, manneke. Tier maar, knul. Arme man. Arme bange man.…

Lunch­break 4: Geen kassatjok

Okee, okee, het is schoon weer. Ge wilt dansen. Maar de kas­satjok zal niet lukken. Eerder een langzaam paal­danske tegen de parasol. Pas op dat ge niet struikelt. En drink die mojito op, want alles ver­dampt. Ook uw gezond verstand.…

Lunch­break 3: Hete schup

Het is warm genoeg om eikes te bakken op de Diest­se­steenweg. Ge loopt in Diest rond, of ergens anders, en ge vraagt u af in hoe­verre dansen een fysieke inspanning is. Uit een raam dwarrelt muziek. Zweet kietelt uw slapen. Ge…

Lunch­break 2: Buenas tardes

Het is nog steeds bloedheet. Uw kin hangt op uw borst en uw paard sjokt ver­moeid door de prairie. Het zadel schuurt aan uw kont en ge hebt dorst. In de verte gloort het sil­houet van een saloon. Of een…

Lunch­break 1: This n’ that

Het is warm. De beats zijn zwoel maar simpel. Ge hangt als een schil­derij van Dali over uw terras gedra­peerd. De tem­pe­ratuur dwingt u tot keihard niksdoen. Het enige wat nog net lukt, is uw ver­stand op nul zetten met deze…

Deze week in mijn oor (2)

Deze week in mijn oor (2)

Lap. Afle­vering twee van mijn nieuwe rubriek en de titel klopt al niet meer. Dat zit zo. Vroeger had je ket­ting­brieven, tegen­woordig is er Facebook. Ik kreeg van één van mijn vrienden zo’n ket­ting­brief toe­ge­stuurd en als ik daar niet binnen de 6 uur op ant­woord, dan krijg ik over 66 uur 666 mailtjes van Annelien Coo­r­evits of ik volgend jaar aan Temptation Island wil meedoen. Ik zal me dus maar haasten potdekke.

De ket­ting­brief luidt als volgt: I’ve been nomi­nated to do this by [nog iemand anders]. Day 1 of 10 days. 10 all time favourite albums. What really made an impact and is still on your rotation list, even if only now and then. Post the cover, no need to explain, and nominate a person each day to do the same. I nominate Wannes Daemen.

Plaat van de week

Deze week in mijn oor (1)

Ik sliep slecht van­nacht. Ik had gis­teren zo’n half­bakken werkdag waarvan nadien enkel teleur­stelling blijft hangen. Tus­sendoor deed ik wat aan guer­ril­la­t­ui­nieren, daarna fietste ik door de warme avond­lucht. Na de maaltijd dronk ik koffie, na de afwas een glas wijn. Daarna keken we pulp op tv, en toen dacht ik dat ik moe genoeg was om de nacht in te gaan. Mijn lijf vond van niet. Om half drie lag ik nog steeds wakker en bedacht ik deze nieuwe rubriek. Start.

Bliepkes voor een zwoele zomeravond

Als de zon laag aan de hemel hangt, en de bla­deren deinen mee op de soft-erotische golven van de avondwind, dan kunt ge – als ge heel goed luistert – het zacht knet­teren van de zomer horen. Weet dan, dat dat geknetter voortkomt uit jaloezie. Want heel stiekem wil de zomer ook een winters haardvuurtje.

Sing a simple song

Sing a simple song

Ik hou van simpele waar­heden. Als ge koppijn hebt, dan kunt ge vloeken en zuchten. Ge kunt een aspi­rientje pakken en hopen dat het overgaat. Ge kunt beginnen kakken op de far­ma­ceu­tische indu­strie dat er geen straffere aspi­rientjes bestaan. Ge…

America (The Nice)

America

Ergens in de buurt van het jaar 1957 schreef Leonard Bern­stein de muziek voor het zotte liedje America, onderdeel van de al even zotte musical West Side Story. In het lied worden de Ver­e­nigde Dinges van Dinges bezongen als het…

Tod Browning's Freaks

Eurosong Sch­meu­rosong

Eurosong. Het feit dat ik een alinea met dat woord laat beginnen, is een klein wonder. Er zijn weinig uitingen van men­se­lijke – euh – cultuur die ik zodanig gaarne de ver­ge­telheid zou willen schenken als het fenomeen Eurosong. Dat…

Godspeed You Black Emperor

East Has­tings

Ik hoor iets dat op een viool lijkt en een zware brom­mende stem praat zacht over het einde van de wereld. Ik voel warmte op mijn handen, ik zet gedach­teloos mijn zon­nebril op en ik ga siga­retten kopen. Ik vergeet…

You're a cog in the machine

Cog in the machine

Ik maakte een fil­mische ode aan de politici van deze wereld. Want dat ver­dienen ze. Met hun diplo­ma­tieke en pro­fes­si­onele talenten gaan zij dage­lijks aan de slag in par­le­menten en rege­rings­ge­bouwen. Onver­saagd en onver­moeibaar gaan zij in debat, om elkaar…

Nicolas Jaar | Space Is Only Noise If You Can See

Space Is Only Noise If You Can See

Ik kijk uit op vijf ach­ter­tuinen. In de vijf ach­ter­tuinen staan vier satel­liet­schotels, de grootste vooraan. Alle schotels staan met hun rug naar me toe, alsof ik niks mag weten van de sig­nalen die ze oppikken.  Maar ik weet het wel.…

The Child Of Lov | Heal

Heal

Het is stil in de stad maar niet voor lang. Ik kijk uit het raam naar het wag­gelen van wolken en ik zie een toestel. Het is een onbekend toestel maar het is groot en lang. Het wordt gedragen door…

Nina Simone | Sinnerman

Sin­nerman

Ik verhoog het gordijn met was­knijpers, zodat de zon de kamer bin­nen­glijdt zonder mijn blikveld te ver­branden. Ik maak koffie in een heel klein taske en ik zeg buon­giorno tegen mezelf en ik waan me heel even op het Italiaanse…

Elvis Presley Questionnaire

Elvis Presley Questionnaire

In order to best serve your romantic needs, we ask that you com­plete the fol­lowing ques­ti­on­naire as com­ple­teley as pos­sible. By com­pleting and signing this form, you ack­now­ledge that you under­stand that any inten­ti­o­nally false infor­mation may seriously and adversely affect your love life.