Category: Mijn lief komt

Zon­der het inter­net had ik haar nooit ont­moet. Ze stuur­de me onver­wachts een brief­je, en nu komt ze bij me wonen. Dat is iets heel bij­zon­ders, als je weet dat ze daar­voor van Amster­dam naar Leu­ven ver­huist. Voor mij.

Het ligt dan ook voor de hand dat ik deze cate­go­rie aan haar opdraag.

Want een muze ver­dient niet minder.

De Kus (Gustav Klimt)

The history of kissing, part seven: De finale

Het was een fris­se voor­jaars­avond en ik pik­te haar op van het sta­ti­on. De eer­lijk­heid gebiedt me te mel­den dat ik in mijn hoofd het kus­sen al had geoe­fend. Voor het geval het daar al zou gebeu­ren. Op het perron…

Stemt Maartje!

Stemt Maartje!

De VIVA400 is een lijst van jon­ge, suc­ces­vol­le vrou­wen afkom­stig uit ver­schil­len­de vak­ge­bie­den. Mijn lief is geno­mi­neerd in de cate­go­rie blog­gers. Stemt Maartje! Bit.ly/zezunja

Hier zijn we dan. Debuutroman van Maartje Luif.

Kijken naar schrijven is het mooiste wat er is

Ik: Lief­je, nog kof­fie? Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: Scheet? Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: Hier lief. Kof­fie. Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Ik: En een brood­je! Zij: (rik­ke­tik­ke­tik) Niks is zo beto­ve­rend als iemand die – gedre­ven door onzicht­ba­re pas­sie – vol­le­dig onder­ge­dom­peld wordt in zinnen,…

De hand van Zezunja

Zezun­ja is een – ver­moe­de­lijk links – poli­tiek gedre­ven iemand. De kans dat zij een of ande­re hoog­waar­dig­heid bekleedt, is niet gering.

Voorspellen

Lut­te­le secon­den voor de pruil­lip had ze iets gezegd als reac­tie op iets wat ik gezegd had tij­dens een gesprek dat we had­den over din­gen die we zeiden.

Sleeën (02)

Je stap­te van de trein. Ik had op het per­ron op je staan wach­ten ter­wijl ik de tijd als stroop langs me heen voel­de glijden.

Sleeën (01)

Ik zag je hup­pe­len van vriend naar vriend. Je hup­pel­de als een goud­vis in een vers aqua­ri­um. Voor zover goud­vis­sen hup­pe­len kunnen.