Category: Liefste xxx

Lief­ste xxx is mijn ode aan de lief­des­brief, een veel te wei­nig gebruikt en onder­ge­waar­deerd medi­um. Daar wil ik iets aan doen. Maar niet zon­der jul­lie hulp. Elke brief die ik schrijf, moet drie ver­plicht te gebrui­ken woor­den bevat­ten. Die woor­den wor­den door jul­lie aan­ge­le­verd. Boven­dien stel ik mezelf een limiet van maxi­maal 500 tekens per brief, om te ver­mij­den dat ik alinea’s lang ga pala­ve­ren om dan via aller­lei omwe­gen de drie ver­plich­te woor­den in een post scrip­tum te kwak­ken. Wie ver­liefd wil zijn, moet lijden…

Upda­te! Ik heb momen­teel genoeg woor­den in voor­raad voor vijf­tig lief­des­brie­ven. Helaas gei­ten­kaas, maar ik heb dus geen voor­stel­len meer nodig.

Liefste xxx

Liefste (046)

Deze keer deed ik het met spam­boe­rin, ziels­ver­bijs­te­ring en pie­re­ma­cho­chel.

Liefste xxx

Liefste (045)

Deze keer deed ik het met tepel­klo­ven, rea­li­ty­show en mond­ri­a­nesk.

Liefste xxx

Liefste (042)

Deze keer deed ik het met boom­chi­rurg, copro­fa­gie en rigor mor­tis.

Liefste xxx

Liefste (041)

Deze keer deed ik het met voe­dings­zu­ren, tabaks­pruim en lama.

Liefste xxx

Liefste (040)

Deze keer deed ik het met soe­ve­rei­ni­teit, hup­pel­kut­je en sloe­rie.

Liefste xxx

Liefste (039)

Deze keer deed ik het met muziek­ge­schet­ter, wal­hal­la en zap­doos.

Liefste xxx

Liefste (038)

Deze keer deed ik het met msn mes­sen­ger, boek­bin­der en geheu­gen­steun­zo­len.

Liefste xxx

Liefste (037)

Deze keer deed ik het met bol­blik­sem, USA en vam­pie­ren­bloed.

Liefste xxx

Liefste (036)

Deze keer deed ik het met die­ren­kli­niek, halo­geen en tongta­co.

Liefste (035)

Deze keer deed ik het met Lieve-vrouwe bed­stro , belen­dend en Zulte-Waregem.

Ik kreun je kroontje III

Liefste (033)

Deze keer deed ik het met vul­kaan­min­naar, zwiep­s­taar­ten en kwaam­klap.

Liefste (031)

Deze keer deed ik het met des­al­niet­te­min, slag­scha­duw en liaan.

Liefste (030)

Deze keer deed ik het met fon­ke­len, tele­foon­angst en pan­tof­fel­dier­tje.

Liefste (028)

Deze keer deed ik het met ruim­te­pen­del, sau­da­de en des­poot­je.

Liefste (027)

Deze keer deed ik het met bleu, mag­ne­si­um­stick en smur­fen­taart .

Liefste (026)

Deze keer deed ik het met pel­li­cu­le, kaars­vet en een was­bol­le­tje.

Liefste (025)

Deze keer deed ik het met maan­zand, gereu­tel en een kuis­heids­gor­del.

Liefste (024)

Deze keer deed ik het met wis­kun­de­kitsch, een keu­ken­ro­bot en een deel­tjes­ver­snel­ler.

Liefste (023)

Deze keer deed ik het met een weer­man, een alli­te­ra­tie en (de wegens ori­gi­na­li­teit voor één keer toe­ge­sta­ne uit­zon­de­ring) Kolos­sen­zen, hoofd­stuk 3, vers 19.

Liefste (022)

Deze keer deed ik het met een oor­stok­jes­ma­ni­ak, mees­ter en pole-position.

Liefste (020)

Deze keer deed ik het met een paral­lel­lo­gram, ersatz en aam­bor­stig.