Een selec­tie van mijn werk (illu­stra­ties en gra­fisch design) vind je hier­on­der. Je mag mij altijd – vrij­blij­vend – con­tac­te­ren voor opdrach­ten, offer­tes, of kop­jes koffie.