Een selectie van mijn werk (illu­straties en gra­fisch design) vind je hier­onder. Je mag mij altijd – vrij­blijvend – con­tac­teren voor opdrachten, offertes, of kopjes koffie.