Wannes Daemen • Grafisch Designer • Schrijver

Responsability #1

Lief­ste Filip en Mathil­de, graag richt ik mij mid­dels dit schrij­ven tot jul­lie. Ik heb name­lijk het een en het ander te vertellen…

Versiertrucs

Ik ben nooit een held geweest als het op ver­sie­ren aan­komt. Ik heb iemand ver­sie­ren trou­wens altijd als een debiel exces van de mate­ri­a­lis­ti­sche maat­schap­pij beschouwd, maar hey, daar maak ik nu een­maal deel van uit, dus wil ik af en toe wel eens een poging wagen…

C in China

De trein is altijd een beet­je drij­ven. En men­sen lachen te wei­nig. Wat is het ver­band tus­sen New-Beat en het geluk van de mensheid?

We gaan allemaal naar de maan

Graag zou ik wil­len dat Bel­gië een exo­tisch land was. Graag zou ik wil­len dat de eve­naar door Brus­sel liep en dat De Pan­ne en Koksijde-Bad medi­ter­ra­ne stran­den waren. Graag zou ik wil­len dat mijn huids­kleur wat don­ker­der was en dat er palm­bo­men groei­den langs stra­ten en pleinen …

Culinaire autonomie

Men­sen in een sta­ti­ons­buf­fet begin­nen ver­domd vroeg aan hun midddag­maal. Of nut­ti­gen een ver­domd ste­vig ont­bijt, dat is ook een zienswijze…