Contactformulier

Mijn naam is Wannes Daemen en ik ben sinds 2000 actief als free­lance gra­fisch vorm­gever voor ver­schil­lende klanten in Vlaan­deren en Nederland. Ik ben gespe­ci­a­li­seerd in ont­werpen die het goed doen op papier, en ik heb een voor­liefde voor tabellen en info­graphics. Voor bedrijven en pro­jecten maak ik logo’s en huis­stijlen, ik layout jaar­ver­slagen en beleids­plannen. Ik ont­wikkel con­cepten en voorzie maga­zines, tijd­schriften en bro­chures van een even­wichtige blad­spiegel. Ongeveer 23% van mijn mails bestaat uit flauwe grappen*.

Stel je vraag via wannes@wannesdaemen.com of vul onder­staand for­mu­liertje in.

*Ja, dat heb ik laten onder­zoeken. Door mezelf. Ooit, na een lange dag. Toen ik heel moe was en hon­gerig. Het kan ook 24% zijn.

I'm your man
I’m your man