Pardon

Wannes Daemen

Foto Geor­ges Dae­men © Lang Geleden

Ik heet Wan­nes en ik ben op uw inter­net. Vol­uit heet ik Wan­nes Dae­men. Dat is Dae­men en niet Damen, gelijk die ros­se van K3. Ik schrijf vie­ze gedicht­jes, sprook­skes die niet begin­nen met er was eens en af en toe heb ik opeens een mening. Zomaar.

Behal­ve Wan­nes ben ik ook gra­fisch desig­ner. Dat is een duur woord voor knut­se­laar. Ik ont­werp elke vorm van druk­werk, van bro­chu­res voor kleu­ters met adhd tot fly­ers voor aris­to­cra­tisch kabou­ter­slin­ge­ren. En al klinkt dat mis­schien als­of ik de leuk­ste thuis ben, ik werk snel, dege­lijk en com­po­si­to­risch ver­ant­woord. Ik breng con­cep­ten tot leven, en denk graag met u mee over de juis­te invul­ling van uw blad­spie­gel. Op een­vou­di­ge vraag haal ik taal­fou­ten uit uw kopij en buig ik uw alinea’s in de rich­ting van de juis­te doelgroep.

Samen met de vrouw van mijn leven run ik Het Eiland Neus. U kunt me altijd – via onder­staand for­mu­lier – con­tac­te­ren voor meer infor­ma­tie of een offerte.
Ik ben beschikbaar.

Of doe van Facebook of Twit­ter.

I'm your man

I’m your man