Pardon

Wannes Daemen

Foto Georges Daemen © Lang Geleden

Ik heet Wannes en ik ben op uw internet. Voluit heet ik Wannes Daemen. Dat is Daemen en niet Damen, gelijk die rosse van K3. Ik schrijf vieze gedichtjes, sprookskes die niet beginnen met er was eens en af en toe heb ik opeens een mening. Zomaar.

Behalve Wannes ben ik ook gra­fisch designer. Dat is een duur woord voor knut­selaar. Ik ontwerp elke vorm van drukwerk, van bro­chures voor kleuters met adhd tot flyers voor aris­to­cra­tisch kabou­ter­slin­geren. En al klinkt dat mis­schien alsof ik de leukste thuis ben, ik werk snel, degelijk en com­po­si­to­risch ver­ant­woord. Ik breng con­cepten tot leven, en denk graag met u mee over de juiste invulling van uw blad­spiegel. Op een­voudige vraag haal ik taal­fouten uit uw kopij en buig ik uw alinea’s in de richting van de juiste doelgroep.

Samen met de vrouw van mijn leven run ik Het Eiland Neus. U kunt me altijd – via onder­staand for­mulier – con­tac­teren voor meer infor­matie of een offerte.
Ik ben beschikbaar.

Of doe van Facebook of Twitter.

I'm your man

I’m your man