• Wannes Daemen

Niet mijn planeet

Het leven gooide mij in de afge­lopen jaren een hele hoop vragen voor de voeten. Kunt ge een burn-out knuf­felen? Bestaat het patri­ar­chaat? Hoe ver­huist ge naar uzelf? Krijg ge eczeem van Vlaamse voor­tuinen? Geldt zo’n lockdown voor iedereen of moogt ge ook in uw eentje op slot? Wie heeft uw geloof in een betere wereld om zeep geholpen? Hoe groot is uw liefde voor de natuur? Hoe groot is uw liefde tout court? Zoudt ge niet veel liever dichter willen zijn? En waarom zijt ge ver­domme al weer zo prikkelbaar?

Omdat dat geen simpele ja-nee-vragen zijn, zag ik mij genood­zaakt om een hoop genu­an­ceerde ant­woorden op papier te zetten. Een aantal van die ant­woorden publi­ceerde ik op mijn website, soms gooide ik ze op Facebook. De afge­lopen maanden – terwijl de wereld als nooit tevoren naar de kloten draaide – heb ik mij onledig gehouden met het maken van een selectie. Ik heb mijn mooiste stukken van de afge­lopen tien jaar ver­zameld, gepo­lijst, en aan­gevuld met nieuw mate­riaal. Dat alles heb ik gebundeld in een boek, en die bun­deling is vanaf vandaag te koop.

Ik maakte dit boek, omdat het onprettig voelt om ver­geten te worden, en omdat ik het een fijn idee vindt dat mijn vrienden en familie iets in hun kast hebben waarvan ze kunnen zeggen: kijk, hier is dat boek van Wannes. Wie is Wannes, zullen de mensen vragen, en dan kunt ge zeggen: hier, lees dit boek. Dat geeft een aardig beeld.

Waar is de winkel? Daar is de winkel: nietmijnplaneet.com

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *