• Wannes Daemen

Wormgat

Ik zag een gra­fiekske over hoe – in de loop van de geschie­denis – elke beschaving gedoemd is om vroeg of laat in te storten. Ook onze wes­terse kapi­ta­lis­tische beschaving zal er een dezer aan moeten geloven. De symp­tomen zijn er al. Ik las het ergens op internet, dus ik weet zeker dat het waar is. Wel jammer, er zijn nog musea die ik graag wil bezoeken, en ik vraag me af wat er van mijn katten komt als de samen­leving in elkaar stuikt. Zullen zij über­haupt in de gaten hebben wat er gebeurt? Krijg ik ze hun draag­mandje in als het zover is?

Hoe ziet het ineen­storten van een beschaving eruit? Gaat zoiets gepaard met geweld en plun­de­ringen, of doet de eerste minister via een pers­con­fe­rentie rustig afstand van zijn macht omdat de houd­baar­heids­datum is ver­streken? Moeten we dan nog belas­tingen betalen? Gaat Netflix kapot of is alles gewoon gratis? Zullen er nog dino­koeken zijn? Ik hoop in elk geval dat mijn huisarts niet meteen de boeken dicht doet, want ik heb nog een afspraak staan vol­gende week. Ik zit met een covid-besmetting en ik wil weten hoe lang dat hier nog gaat duren ver­domme. Ik ben al bijna zes weken ziek, en ik kan het einde van onze beschaving er eigenlijk niet goed bij hebben.

Als ge het goed vindt, blijf ik voor­lopig in mijn kot. Ik weet niet goed wat er van mij ver­wacht wordt, maar ik laat die ineen­storting met per­missie even aan jullie over. Ik heb er alle ver­trouwen in dat jullie deze samen­leving met glans en verve tot een goed einde zullen brengen. Ik ben geneigd te advi­seren om niet gelijk alles in de fik te steken, maar ik snap ook dat het hoofd­kantoor van – pakweg – het Vlaams Belang beter geschikt is om de kachel mee aan te doen als het koud wordt, dan dat ge er inspi­ratie gaat vinden voor het vervolg op onze ziel­to­gende maatschappij.

Over een paar weken, ik ben dan – vingers gekruist – niet meer ziek, kom ik ook naar buiten. Ik zal dan het slagveld over­schouwen, ik zal jullie toe­spreken van goed gedaan en prachtig inge­stort zeg en dat het ein­delijk tijd werd, en ik zal het start­schot geven voor een nieuwe, inclu­sieve en femi­nis­tische samen­leving. En iedereen die komt miepen dat femi­nisme alleen voor vrouwen bedoeld is, die sturen we via een wormgat terug naar de vorige samen­leving. Daar is plaats genoeg voor con­ser­va­tieve boomers. Ver­volgens bellen we Theo Francken om te vragen of hij de koning van onze nieuwe samen­leving wil worden, en Theo zal vragen of dat een grapje is. Natuurlijk is dat een grapje Theo, zullen we zeggen, wat had ge gedacht dan? Kwibus. En hop, dat wormgat in.

Wormgat

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *