• Wannes Daemen

Piepen

Soms kruip ik onder een steen. Dat klinkt som­berder dan het is, en het doet denken aan struis­vo­gelen, een andere hobby van onder­ge­te­kende. Maar het is hier ver­ba­zing­wekkend ruim en licht, en in plaats van mijn kop steek ik wilde bloe­men­zaadjes in de grond. Ge kunt tui­nieren onder mijn steen, ik lees boeken die meer wegen dan een pak suiker, en ik masseer de stramme gewrichten van mijn toe­komst los. En mijn lief komt thee drinken. Meer heb ik niet nodig, dat snapt ge wel.

Af en toe word ik nieuws­gierig. Dan duw ik de rand van mijn steen een beetje omhoog, en kijk ik schuchter de wijde wereld in. Ik check dan even of jullie in mijn afwe­zigheid het patri­ar­chaat al ont­manteld hebben. Of het ein­delijk gedaan is met dat mas­cu­liene over­wicht en of er ein­delijk gelijkheid is op alle fronten. Ge hoeft niet gelijk met gei­ten­wol­len­sokken en bloemen in uw haar op muziek van Elly en Rikkert te gaan dansen, maar een beetje meer wijsheid en liefde zou schoon zijn. Toch?

Maar Jezus Loeder Marina. Bij alle hei­ligen van de almanak, ik heb al spijt dat ik ben komen piepen. Wat een strontzooi alweer. Elon Musk heeft Twitter gekocht? Is dat een grapje? Een tijd geleden vroeg die omhoog­ge­vallen flapdrol zich nog hardop af wat het zou kosten om de honger uit de wereld te helpen. In plaats daarvan gaat hij het internet nog vrouw­on­vrien­de­lijker en racis­ti­scher maken dan het al was. Wat mega­lo­manie betreft hoeft Ome Kluns – ja dat is een anagram – niet onder te doen voor Vla­dimir Poetin.

Over Poetin gesproken. Hoezo zijn stoere mannen die elkaar zonder scru­pules de ver­nieling in schieten belang­rijker dan het klimaat of het voor­komen van een nieuwe pan­demie. Waar is de logica? Wie heeft het gezond ver­stand ver­stopt? Hoezo liggen er mil­jarden klaar voor nieuwe schiet­ge­weren en ander mas­culien speelgoed, terwijl er nog altijd talloze mensen in armoede leven? Wiens kleine pikkie moet hier gecom­pen­seerd worden?

Is het de fluit van Jan Fabre, die ver­oor­deeld wordt voor geweld en onge­wenst sek­sueel gedrag? Is het de jon­geheer van Will Smith, die flauwe moppen met vuist­slagen beant­woordt? Is het de rim­pelige roede van Johan Derksen, die voor een publiek van mil­joenen kijkers zit te miepen dat hij gecanceld wordt? Hoeveel gepri­vi­le­gi­eerde lul­buffels moeten we nog op hun leuter trappen voor­aleer de oog­kleppen afvallen en de naakte waarheid over­blijft? Deze wereld is een patri­ar­chale beerput, en de stank is niet te harden.

Lap, nu heb ik weer de reto­rische truuk van het kleine pikkie gebruikt. Alsof man­ne­lijkheid ook maar iets te maken heeft met de grootte van lede­maten. Ge begript, ik heb spijt dat ik ben komen piepen. Voor­zichtig kruip ik terug onder mijn steen. Ik heb me weer zitten opwinden en mijn bat­terij is plat. Met per­missie doe ik de gazet en het internet weer dicht. Ik doe mijn boek en het weekend open, terwijl ik de water­koker aanzet. Kopje thee, lief?

1 reactie

  1. Els Tilburgs schreef:

    Geen nood. Er komt versterking.
    Yael- Dec­kelbaum even beluisteren 😉

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *