Black Friday

Ne fri­day waar­van de och­tend u in uw smoel tuft met kop­pijn en ver­ont­rus­ten­de jeuk op plek­ken waar ge niet bij kunt. Ne fri­day die zegt. Hier. Uw ver­war­ming doet het niet, de boi­ler is kapot, en ge trapt met uw blo­te pateek­es op ne lego. Ne gecon­sti­peer­de fri­day. Ne fri­day waar­op de post staakt en de trein is te laat het regent pij­peste­len. Ne fri­day waar­op de eer­ste kof­fie te slap is, de vol­gen­de te sterk en dan is hij op. Ne fri­day waar­op ge noch uw sleu­tels kunt vin­den, noch uw goed humeur, noch uw lin­ker­sok. Ne fri­day waar­op ge ruzie maakt, heel vroeg in de och­tend. Ruzie is het tegen­over­ge­stel­de van kof­fie. En die is dus op. Ne fri­day waar­op uw auto niet start en ge u afvraagt waar­om ge eigen­lijk een auto hebt. Des­on­danks ne fri­day in de file. Ne fri­day waar­op de cru­e­s­li muf smaakt en ge het liefst gewoon een kom­me­ke soep wilt maar de wereld is ver­an­derd in een wereld zon­der soep. Ne fri­day die rus­tig lijkt want het is de dag die het week­end aan­kon­digt maar ge hebt de hele week geen zak uit­ge­voerd en de tijd geeft geen kor­ting. Ne fri­day waar­van ge u afvraagt. Waar­om moet dat weer in het engels. Doe niet zo onno­zel, zegt ge tegen uzelf. Alles is in het engels, même la misè­re. Ne fri­day met van die kut­zin­nen die maar ha. Ne fri­day waar­op het och­tend­nieuws gewag maakt van een aan­slag met tien­mil­jard doden en de zoveel­ste popu­list brult dat ze uw vrij­heid wil­len afpak­ken. Ne fri­day waar­op Marc Van Ranst en Jaap van Dis­sel sor­ry zeg­gen op een pers­con­fe­ren­tie en dat de anti­vaxers gelijk heb­ben en dat er toch een chip in het vac­cin zit en dat de lock­down drie jaar gaat duren. Ne fri­day die u de god­gan­se fri­day uit­lacht en u met sar­do­nisch gemon­kel de spie­gel van la con­di­ti­on humai­ne voor­houdt, over­go­ten met een flin­ke geut welt­schmerz. Ter­wijl ge hele­maal geen goes­ting hebt in de con­di­ti­on humai­ne, laat staan wel­ke mens dan ook. Ne fri­day waar­op de ene na de ande­re schreeu­wen­de recla­me­ban­ner uw gezichts­veld pene­treert tot­dat ge roept. Als ik nu nog ene keer kor­ting krijg, ga ik de medi­a­markt in de fik ste­ken. Ne fri­day die zeurt, ne fri­day zon­der chan­ce, ne fri­day met een bran­de­rig gevoel van apo­ca­lyp­ti­sche pro­por­ties. Ne fri­day waar­op ge voort­du­rend denkt. Mer­de. Is het als­tu­blieft al saturday?

Dát is ne black friday.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.