Corona Mixtape 12: Pulp Friction

Deze mixtape is een denk­oe­fening. Ik bedacht een Tarantino-film die niet bestaat en ik regelde een sound­track. De film zult ge nergens vinden, de muziek staat op spotify. Enjoy!


Corona Mixtape 11: Ooryoga

Ik las ergens dat spotify-gebruikers in qua­ran­taine minder naar beroemde artiesten luis­teren, maar wel meer op zoek gaan naar afspeel­lijsten met chill-out, ambient, wal­vis­ge­luiden en andere relaxe­rende deunen. Dat komt natuurlijk omdat jullie allemaal vol stress en onze­kerheid zitten over de toe­komst, net zoals ik god­ver­domme. Er zat net een dikke brom­vlieg tegen mijn raam te head­bangen en lang verhaal kort er ligt nu een printer op straat en mijn raam is aan dig­gelen. Om weer rustig te worden, heb ik deze afspeel­lijst gemaakt. Anderhalf uur audi­tieve zalf voor uw ziel. Ge kunt de lijst beluis­teren waar en hoe ge wilt, maar ik adviseer een kop­te­lefoon, een streepje namid­dagzon en een glas wijn. Die printer ruimen we morgen wel op.


Corona Mixtape 10: Only Darkness Every Day

Er zijn meer dan genoeg best-of en andere lijstjes met muziek van Bill Withers. Sinds hij vorige week dit door virussen geteis­terde tra­nendal voor bekeken hield, zullen dat er niet minder worden. Ga vooral zelf op zoek naar zijn fan­tas­tische muziek, en – als dat niet eerder gebeurde – leer een groot artiest kennen. Van mij – voor Bill – geen over­bekend rie­deltje gre­atest hits, maar wel een ode. Een kleine samen­vatting van zijn nala­ten­schap. Een eclec­tisch lijstje covers en samples dat aan­toont hoe de meester van de smooth soul het vuur van andere artiesten heeft opge­stookt. Eva Cassidy, alt‑J, Kanye West, Black­street, Fatboy Slim, Al Jarreau, José James, to name but a few. Mijn lijst telt 15 nummers maar het had een veelvoud kunnen zijn. Dankuwel meneer Withers, voor al die schoonheid en inspiratie.


Corona Mixtape 9: De Beste Nummers Aller Tijden (Volgens Twitter)

Als ge wilt weten wat mensen het beste liedje ooit vinden, dan kunt ge dat in theorie gewoon vragen. Maar omdat ik graag een beetje afstand wil houden, vond ik dat te omslachtig en heb ik het aan Twitter gevraagd. De zoek­op­dracht “het beste nummer aller tijden” levert namelijk een ver­za­meling tweets op waarmee ge een soort twee­de­hands Top 2000 kunt samen­stellen. Dat wil zeggen: het lijkt van ver op een fees­te­lijke ein­de­jaars­lijst, maar af en toe laat iemand een hele luide boer. Des­al­niet­temin heb ik een vro­lijke en nos­tal­gische ver­za­meling gemaakt waarmee ge onge­twijfeld het weekend doorkomt.


Corona Mixtape 8: Sorry Raymond

Afge­lopen Valentijn werd Raymond zeventig. Omdat hij jarig is op de dag dat ik mijn lief leerde kennen, vergat ik zijn ver­jaardag. Sorry Raymond, voor deze ver­ge­telheid. Ik maak het vandaag goed met een lijstje. Een lijstje met dertien van uw – wat mij betreft – meest per­soon­lijke en inge­togen liedjes. Liedjes die mij lang geleden hebben doen huilen, en waar ik nu spo­ra­disch met weemoed naar luister. Dat van die meiskes op het strand zit er niet tussen, dat moet ge mij ver­geven. Dat liedje wordt te pas en te onpas achter tv-beelden van de zee gemon­teerd, ik word er niet goed van. Doch dit ter­zijde. Gelukkige ver­jaardag, Trou­badour Kiekevlees.

PS: Ik hou van Raymond. Een woordje uitleg, én een lijst met feest­lie­deren vind je achter deze link.


Corona Mixtape 7: Jetlag

Zomeruur. Jetlag. Chaos. Heel uw rio­bitme klaar de noten. Daarom deze muzikale troost. De playlist maakt een cha­o­tische en onsa­men­han­gende indruk – net zoals uw leven – maar trust me: zonnige vro­lijkheid zal een uur lang uw deel zijn.


Corona Mixtape 6: Wait for the moment

Het is mis­schien een beetje flauw om in tijden van #social­dis­tancing een #sexy playlist te bedenken, dus bij voorbaat pardon. Dit is een sexy playlist. Maar laten we niet moeilijk doen, ge kunt elkaar ook lief­hebben op ander­halve meter afstand. Ge kunt ook uzelf lief­hebben, dat hoef ik u niet uit te leggen. In elk geval: dit is een sexy playlist, doe er uw voordeel mee.


Corona Mixtape 5: Can’t Fight This Feeling

Omdat die social dis­tancing veel van u vraagt wat betreft licha­me­lijke ont­houding, pre­senteer ik vandaag de meest stro­perige playlist aller tijden. De bij­sluiter luidt als volgt: neem uwe sub­woofer of uw bluetooth-speakerke of een ander auditief device van uw voorkeur, en smeer dat ding van boven tot onder in met handzeep. Doe de gor­dijnen dicht, push play, en kruip samen met uw inge­zeepte playlist ergens ver weg in een hoekske. Ver­volgens knuffelt ge u 32 nummers lang een ongeluk. Ik garandeer: na afloop kunt ge – gelaafd maar proper – de wereld aan. 


Corona Mixtape 4: Heavy Heavy Monster Sound

Vandaag een lijstje car­na­ve­leske feest­lie­deren. Waarmee ik helemaal niet wil betogen dat car­naval vieren een goed idee is. Dat is het sowieso nooit. Car­naval doet uw IQ dalen. Doch dit ter­zijde. Ik ben al mijn hele leven ver­kleed als kniesoor. En kniesoren hebben muzikale injecties nodig. En af en toe hoort daar een fanfare bij. Fiesta!


Corona Mixtape 3: Fuck Off, Frank

Al van voor mijn geboorte heb ik – naast mijn voor­liefde voor eer­lijke gitaren, oprechte bliepkes en authen­tieke trom­petten – een grote fas­ci­natie voor crooners. Maar wat is dat eigenlijk, een crooner? Wiki­pedia to the rescue: “Een crooner is een zanger, meestal een man, die een FUCK OFF WIKIPEDIA”. In mijn uni­versum wonen meer vrou­we­lijke crooners dan dat er eenzame vrij­ge­zelle Wikipedia-schrijvers zijn. Het zal wel, dat dat beroep oor­spron­kelijk vooral door mannen beoefend werd. Domme mannen. Bende sek­sis­tische prutsers. Prutsers gelijk Frank Sinatra. Dat was ook geen vrouw. In mijne living geen Sinatra. Veel crooners in mijne living, maar geen Sinatra. Een stem als honing, dat weet ik, maar ik moet een voor­beeld stellen. Daarom heb ik een lijst gemaakt met – jawel – meer dan veertig crooners. Veertig gouden stemmen, jong, oud, vrouw, man. Maar geen Sinatra. Frank heeft zijn fifteen miljoen miljard minutes of fame nu wel gehad. Het is tijd voor andere talenten.
Ik zeg fuck off, Wiki­pedia.
Ik zeg fuck off, Corona.
En ik zeg fuck off, Frank.
Take it away.


Corona Mixtape 2: I Don’t Want The News

Corona Mixtape 2: I Don't Want The News

We staan op de valreep van een lockdown. Omdat uw geduld op is en uw span­ningsboog naar de kloten, schenk ik u een lijstje muzikale stui­ter­ballen van maximum drie minuten elk (uit­ge­zonderd de nood­za­ke­lijke uit­zon­dering). En omdat niemand u kan zien tijdens het beoe­fenen van social dis­tancing, ook nog deze tip: steek al uw kleren terug in de kast en haal uw lucht­gitaar eruit. Want het is begot uwe living, het is uw gitaar, en gij zijt de Pre­sident van uw eigen United States Of Whatever. 


Corona Mixtape 1: Keep This Fre­quency Clear

Corona Mixtape 1: Keep This Frequency Clear

Vrienden! Laat mij gerust! Ik bedoel: bescherm elkaar en stopt met tongen. Blijf binnen, was uw pol­lekes, en dans. Bij­voor­beeld op deze tien dans­vloer­schijven waarvan ge ver­geten waart dat ge ze ver­geten zijt. Want de groef is in uw hart, ge weet toch. 


© Foto’s: Drew Graham, A.I. Pho­to­grapher, Matt Botsford, Matheus Frade, Daria She­vtsova, Etienne Girardet, Michiel Hen­dryckx, karatara, Thomas Stephan, Jeffrey Czum, Sharon McCut­cheon

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *