• Wannes Daemen

Sjarels (addendum)

Sommige mannen zijn zo fragiel als een thee­kopje. En ze laten zich kennen, dat gelooft ge niet. Allow me to ela­borate. Of scroll naar benee voor een TL;DR.
(NB Zien jullie dat ik deze draad begin met het woord ‘sommige’? Begrijpt iedereen wat dat woord betekent? Nice!)

(Deze rant is een addendum bij euh deze rant)

Ik heb het hier vaak over femi­nisme, sek­sisme, patri­ar­chale struc­turen en wat dies meer zij (oh ik zie dat er al mensen ver­trekken nou doehoei veel plezier). De aan­lei­dingen daarvoor zijn divers en veel­zijdig, zoals het leven zelve.

Een recla­me­folder, een tv-programma, een scheet van Theo Francken, alles kan een aan­leiding zijn. Het patri­ar­chaat zit nu eenmaal overal aan met zijn vettige vingers. Af en toe voel ik de nood om met mijn bescheiden hamerke op die vingers te meppen.

Zo ook laatst, met dat gra­fiekske van OkCupid waarop ik helemaal los ging:

Kijk. Ten eerste. Ik ben ook niet onnozel. Het was een hand­ge­tekend gra­fiekske. Geba­seerd op data van een ame­ri­kaanse datingsite. Weet ik hoe betrouwbaar die gegevens zijn? Nee dat weet ik niet. Kunt ge die gegevens rela­ti­veren? By all fucking means, me dunkt. 

Ten tweede. Zijn onze heer­sende schoon­heids­idealen – die vooral dic­teren dat ge er zo lang mogelijk jong en fris moet bij­lopen – het strengst voor mannen of voor vrouwen? Don’t be an asshole en beloon deze vraag met een eerlijk antwoord. 

Die ten tweede is mijn belang­rijkste bood­schap. Wat ik betoog, is dat vrouwen veel meer moeite moeten doen dan mannen om te beant­woorden aan cul­turele en maat­schap­pe­lijke idealen. Het was niet de eerste keer dat ik dat beweerde, het zal niet de laatste keer zijn. 

Is het gra­fiekske waarvan sprake een geschikte aan­leiding om dat onderwerp aan te snijden? Voor een weten­schap­pelijk essay omtrent gen­der­studies hebt ge wel­licht wat meer gegevens nodig. Gelukkig maar, dat ik geen weten­schap­pelijk essay over gen­der­studies wilde schrijven. 

Ik kloeg een belangrijk en voor veel mensen lastig symptoom van het patri­ar­chaat aan. Dat had ik op 1000 manieren kunnen doen, ik deed het op basis van een zot gra­fiekske. Dat gra­fiekske is echt fokking onbe­langrijk. De vettige vingers van het patri­ar­chaat, daar gaat het om. 

Waar ik naartoe wil, is het vol­gende. De meeste mensen her­kennen mijn bood­schap. Die zeggen stom gra­fiekske wannes maar hey boks voor die bood­schap. Belang­rijke shit.

Maar dan zijn daar dus die fra­giele mannen. Mannen die dat gra­fiekske zien en die boem­klabots op hun paard gaan zitten van wannes ik weet niet wat uw bood­schap is MAAR DAT GRAFIEKSKE MAN dat is bilo­golie en evo­luatie en de gegovens klopen neit slordich hoor!!00

En dan zeg ik maar jongens het patriarch en dan gaan ze al mans­plainend los van pseu­do­we­ten­schap hier en wij hem­menet ook nie maklek daar en gij hep niks te zegge over me sex voorkuer en DE VRAUWE ZELLUF DAN en weet ik wat nog allemaal

Anyway. Zucht. Wilt ge nog een TL;DR? Welaan dan. Ik maak er een boutade van:
Telkens als ge in deze wereld man­ne­lijke pri­vi­leges wilt aan­kaarten, worden uw woorden plat­gemept.
Door mannen.
Met pri­vi­leges.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *