• Wannes Daemen

Sjarels

In de vroege uren van mijn ochtend pas­seert er een gra­fiekske, geba­seerd op data van de dating­website OkCupid, met daarin de gemid­delde leef­tijden van moge­lijke partners waartoe mannen en vrouwen zich aan­ge­trokken voelen. Bij vrouwen gaan de cijfers min of meer gelijk op. Twin­tig­jarige vrouwen vallen op twin­tig­jarige mannen, der­tigers vallen op der­tigers, enzo­voort. Aan de man­ne­lijke kant gebeurt er iets anders. Zowel der­tigers, veer­tigers als vijf­tigers ver­kiezen een vrouw die jonger is dan vijf­en­twintig. Ik staar naar de cijfers op mijn scherm, en ik denk wat is dit? Mannen. Jongens. Heren, boys, matties, chicos, her­manos del mundo, what the flying fuck is dit?

(Bron & ©: The New York Times / Mona Chalabi)

Is dit echt wat jullie willen? Is dit echt wat ge als vrij­gezel invult bij de vraag op wie ge valt? Dat ze vooral jong moet zijn? Ik weet niet in hoe­verre ik de gegevens van een dating­website mag door­trekken naar de rest van de samen­leving, maar laten we eerlijk zijn: dit is een her­kenbaar beeld. Mannen kunnen prima ver­ou­deren zonder de angst niet meer begeerd te worden, maar vrouwen worden best niet al te oud. Of althans niet zichtbaar oud, want van zodra ze niet meer beant­woorden aan gangbare schoon­heids­idealen, dan worden ze sim­pelweg afgeschreven.

Het gra­fiekske houdt mij bezig en ik stel een resem vragen op Twitter. Jongens, wat is hier aan de hand? Is dit het klas­sieke gezwans van boys will be boys en zo zijn mannen nu eenmaal? Wat zit hier­achter? Waarom gedragen wij ons als pubers? Waarom doen we alsof jong zijn het summum van aan­trek­kings­kracht is? Waarom willen wij dat vrouwen ons aan­trek­kelijk blijven vinden tot we dood neer­vallen, maar zijn we daar zelf – naar vrouwen toe – niet toe bereid? 

En ik krijg ant­woorden op mijn vragen. Ant­woorden van – tadaa – mannen. Ja Wannes dat is evo­lutie hier en bio­logie ginder en mannen zijn langer vruchtbaar en vrouwen hebben na hun vijf­en­twin­tigste geen eier­stokken meer en bla­blabla. Maar sjarels, dat is toch geen serieus ant­woord? Alsof dat van de pot gerukte schoon­heids­ideaal niet ook heel erg cul­tureel bepaald is? Alsof gij na uw veer­tigste nog even viriel en vruchtbaar zijt als toen ge vijf­en­twintig waart. Ziet ge dan niet waar ge mee bezig zijt? Wacht, ik zal het voor u samenvatten.

Vrouw zijn is aarts­moeilijk. Van jongs af aan worden vrouwen geïn­doc­tri­neerd. Dat ze mooi moeten zijn. Dat ze er ver­zorgd moeten uitzien, dat ze op hun lijn en hun gewicht moeten letten, dat ze moeten glim­lachen, en dat ze moeten oppassen voor vreemde mannen en oneerbare voor­stellen. Maar vooral, dat ze bij voorkeur niet ouder mogen worden. En mannen? Die hoeven zich van al die ver­wach­tingen geen fuck aan te trekken, meer nog, mannen worden zogezegd alleen maar knapper naarmate ze ouder worden. En onder­tussen laten ze – op hun stroop­tocht langs dating­web­sites – een gigan­tisch poten­tieel liggen van prachtige, intel­li­gente, sexy, door het leven gete­kende vrouwen vol ver­halen en wijsheid en humor waar een vijf­en­twin­tig­jarige niet aan kan tippen. Vrouwen die wel­iswaar ouder worden, maar net daarom ook mooier, inte­res­santer, rijper, dieper, warmer, rela­ti­ve­render, tole­ranter. Net zoals gij ouder wordt, sjarel. Ouder en rijper en warmer en mooier.

Ge moogt mij niet ver­keerd begrijpen. Liefde is een heel raar beest, en in de grond kunnen leef­tijds­ver­schillen of sek­suele voor­keuren mij gestolen worden. Maar de vraag ‘Op wie valt gij eigenlijk?’ is geen kwestie van per­soon­lijke smaak of voorkeur. Het is een vraag naar cul­tureel vast­ge­legde idealen. En uw lief­des­leven heeft schijt aan idealen.

Maar bon, ik zit hier nu toch, ik doe een poging. Als ge aan mij vraagt ‘Wannes op wie valt ge eigenlijk?’ Dan zal ik u het vol­gende zeggen. Ik val op iemand die zot genoeg is om mij – als man – door het leven te loodsen. Iemand die mij aan mijn oren trekt, tegen mijn kont stampt en als het nodig is met het servies begint te smijten. Iemand die mijn patri­ar­chale pri­vi­leges bij elkaar pakt en ze bui­tenzet als de vuilkar komt. Iemand die mij doet lachen, iemand die mij doet huilen, iemand die dunner wordt, of juist dikker, groter, kleiner, zachter, lelijker, mooier, warmer, rijper, trager. Iemand die ouder wordt, net als ik.


PS: Ik drukte mijn ver­ont­waar­diging over het gra­fiekske in kwestie in eerste instantie uit in een twit­ter­draadje, dat ver­volgens werd opgepikt door Sofie Lemaire. Waarna ik op Radio 1 mijn column mocht voorlezen:


PPS Update 18/09: ☕???? PPS: SOMMIGE MANNEN ZIJN ZO FRAGIEL ALS EEN THEEKOPJE, dat wilt ge niet weten. Over de reacties van voor­na­melijk mannen op mijn eerste twit­ter­draadje schreef ik een tweede draad. Hier de samen­vatting: Sjarels (addendum).

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *