In het leven gegrepen (1)

We zijn uit ons doen. We wer­den in het leven gegre­pen. We deden al zo lang of we de baas waren. Wij de baas, de wereld het slaaf­je. Kom hier, aard­kloot, dat ik u bol­was. Alles wat gij geeft is van mij. Alles wat gij te bie­den hebt, wil ik heb­ben. Alles wat er is, krijgt een stem­pel­ke. Van mij. Van ons. Patent pen­ding. Wij zijn de baas, gij de kloot.

En de kloot zei fuck you. Gij zijt de baas niet. Hier is Het Virus Van De Beschei­den­heid. Kruip in uw kot en tel uw zege­nin­gen. Tel daar­na die van mij en kom niet naar bui­ten voor ge niet meer de baas zijt. Alles wat ik geef is niet van u. Alles wat ik te bie­den heb is evo­lu­ti­o­nair toe­val. Daar pas­sen geen stem­pel­kes op. Fuck you, zoogdier.

Ik ben aan het zwan­zen. De kloot zegt hele­maal niks. De natuur kan niet pra­ten. Er is geen oor­zaak en gevolg. Al voelt het mis­schien zo, de baas wordt niet gestraft door het slaaf­je. Het virus is geen teken van de natuur dat we moe­ten ophou­den met fuc­ken. De natuur geeft geen tekens. De natuur is niet iets waar ge de baas over speelt en dat de natuur zich dan opeens gaat wre­ken. De natuur is geen hui­len­de boom of een bloe­den­de aar­de met een zwe­ve­ri­ge facebook-quote eron­der. De natuur is niet kwaad of ver­drie­tig of wraak­zuch­tig. Zo werkt dat niet. Wij zijn de natuur. Wij zijn het virus. Wij grij­pen ons zelf uit het leven, niet de natuur omdat dit of dat. 

Alles is evo­lu­tie. Het voelt als stil­stand, maar het is evo­lu­tie. Wij, de kloot, gij en ik, de natuur, de zoog­die­ren, de ding­skes onder de micro­scoop. Alles is evo­lu­tie. Alles is een virus. Alles is bescheidenheid.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.