• Wannes Daemen

Ik leef in angst

Er staat een half­naakte vrouw met dikke tieten op uw tijdlijn. Ze heeft een kunst­zinnig doekske om haar len­denen gedra­peerd, ze staat half in helder water, achter haar glooien de Alpen of weet ik veel wat voor ydil­lische bergen, ze heeft haar armen gespreid en haar blik naar de hemel gericht. Aan haar lin­keroor hangen de res­tanten van een kapot­ge­scheurd mond­masker. Uit haar derde of vierde oog schijnen zon­ne­stralen naar omhoog. In de zon­ne­stralen staat een tekst. Stop Living In Fear.

De reacties onder de half­naakte vrouw staan vol met smileys en applau­di­se­rende gifjes en hartjes en bloe­mekes en iemand zegt BOENK EROP en iemand anders FUCK VAN RANST en dui­zenden mensen zeggen YES in evenveel talen en nonkel Gilbert zegt WAT EEN MOOIE ALPEN en nog iemand zegt WWG1WGA en Fuck Bill Gates en kort samen­gevat er zijn dui­delijk heel veel mensen die ook gestopt zijn met in fear te leven en die half­naakt en zonder mond­masker onderweg zijn naar een ydil­lisch Alpenmeer.

Terwijl ik denk god­verfuck zeg. Er is een pan­demie aan de gang. Ik snap best dat dat een uniek en ongrijpbaar en voor de meesten van ons nooit eerder gezien concept is, maar god­verfuck zeg. Er worden mensen ziek. Het zorg­systeem staat op springen. Hele landen moeten in lockdown. Er. Gaan. Mensen. Dood. En spaar me uw ver­ge­lij­kingen met een griepeke want die shit is dombo. Ik daag u uit om naar de dichtst­bij­zijnde spoed­af­deling van een Bel­gisch zie­kenhuis te rijden en daar aan het loket uw ver­ge­lijking nog eens te maken. Tel het aantal boze blikken en ver­wen­singen die ge daar krijgt en ga u in een hoekske zitten schamen met uw griepeke.

Nog­maals. Het is ongrijpbaar, het is grotesk en het is niet te bevatten, zo’n virus. I totally agree. Maar het is een virus. Het is klein, het is onzichtbaar, en het is god­ge­klaagd besmet­telijk. En de gevolgen zijn echt kut. Dat ge in uw kot moet blijven, dat ge uw bomma of uw vrienden niet meer moogt knuf­felen, dat ge niet meer naar de kapper kunt, dat ge niet kunt gaan clubben, dat de grillroom dicht is, dat mensen eenzaam worden en diep diep weg­zinken in armoede en ver­driet, dat mede­werkers van zorg­centra en instel­lingen dra­co­nische maat­re­gelen moeten treffen die ze amper aan hun bewoners uit­gelegd krijgen, dat bruin­rechtse par­tijen overal pro­pa­ganda ruiken, dat ge opeens merkt dat ge u ver­veelt en niet de hele dag op facebook wilt zitten en begot niet weet wat ge aan moet met uw leven, echt waar I totally agree, dat is echt allemaal zwaar kut.

Wat het niet is, is een complot. Er zitten geen chips in uw masker, dit virus is niet bedacht door Bill Gates of Krimson of wie dan ook, en het is geen plan van de overheid om u monddood te maken. Pakt ne keer een geschie­de­nisboek. Leest ver­halen over dic­tators en over­heden die wél ooit hun volk monddood wilden maken. Bestudeer hun tac­tieken. Kijk naar de listige truken die ze gebruikten. Serieus, een leider die het volk onder de knoet wil krijgen door iedereen te vragen een mond­masker te dragen, zal het niet ver schoppen als dic­tator. Mis­schien ergens in een afge­keurde strip van Jommeke, maar toch niet in het echte leven, kwibus.

Ik leef in angst. I live in fear. Ik kan heel erg ziek worden. Gij kunt heel erg ziek worden. We kunnen doodgaan. We kunnen sterven op een over­volle IC-afdeling en er mag niemand bij u zijn als ge dood gaat en hebt ge al nage­dacht over welke vijftien mensen er op uw begra­fenis mogen komen? Echt waar klojo, ik ben zo bang dat ik in mijn broek pis. Ik wil deze shit net zo min als gij dat wilt en dus draag ik een masker. En als dat een truuk is van wie dan ook om mij monddood te maken, dan lach ik demo­nisch in mijn vuistje. Want tot nader order kan ik hier nog steeds luidop mijn fucking frus­traties luchten en domme idioten in het openbaar uit­schelden zonder dat ik daarvoor door de staats­po­litie van mijn bed gelicht word. Dus bij deze. Gij draagt geen masker omdat ge niet meer in fear wilt leven? Fuck off. Ik noem u een gepri­vi­le­gieerd en aso­ciaal verwend nest. Doe ik gewoon. Dwars doorheen mijn muilkorf.

Weet ik zeker of zo’n masker helpt? Nee natuurlijk weet ik dat niet, pipo. Hoe lang denkt ge dat ik gestu­deerd heb? In totaal mis­schien drie kwartier. Ik weet niet eens of het Covid 19 of 91 is. Maar weet ge wat het is? Niemand weet precies hoe het zit. Niemand weet wat de oplossing is. Dit is de grote onzekere wankele mistige wereld waarin we leven. En dan helpen alle beetjes, dat weet gij ook. Dus doe braaf uw mas­kertje op, hou vol­doende afstand, en wees bang. Dat is een vol­strekt men­se­lijke emotie en het is helemaal niet raar om bang te zijn. Ge zijt niet van beton gemaakt, ge hebt gevoelens en onze­ker­heden, en ge zijt bang. Ook als het zon­licht uit uw derde oog schijnt terwijl ge half­naakt in een Alpenwei staat te pissen.

Reageer

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *