Dag stier

Dag stier
Dag stier

Dag stier met uw klo­ten van ple­zier, sor­ry dat ik stoor. Ik moet hier pas­se­ren met mijn boot­je, een ande­re rou­te was er niet. Het is hier schoon en stil, ik weet niet of gij dat ook zo voelt. Ik hoop dat ge wat scha­duw hebt. De wereld draait naar de klo­ten, stier, en dat zijn geen klo­ten van ple­zier. We zijn weer alles om zeep aan het hel­pen. Ge moogt van geluk spre­ken dat hier nog gras groeit en water stroomt, stier. Veel van uw collega’s heb­ben plaats moe­ten maken voor beton. Of iets om met auto’s over te rij­den. Alles wat schoon is, moet kapot. Zo doen wij dat stier. Ik kom hier varen om efkes aan alles te ont­snap­pen, maar straks hijs ik mij weer op de oever en rij ik met mijn auto over plek­ken waar ooit gras groei­de en water stroom­de. Hebt gij het wel naar uw zin, stier? Moet gij straks die koei­en besprin­gen of gaat ge gelijk naar het slacht­huis? Alvast mijn ver­ont­schul­di­gin­gen in naam van de mensheid.

En dan heb ik het nog niet over de poli­tiek gehad, stier. We bak­ken er weer hele­maal niks van. En alle­maal de schuld van iemand anders. En dan dat virus, stier, daar hebt gij geen last van zeker? We weten in de verste ver­te niet wat we daar­mee moe­ten, maar we zijn wel alle­maal heel kwaad op elkaar. En het is alle­maal de schuld van Bill Gates, wist ge dat? Die is ooit nog foto’s komen maken van uw glooi­en­de wei­land voor het bureau­blad van Win­dows. Hebt gij daar eigen­lijk ooit roy­al­ties voor gezien? Nee zeker. Altijd het­zelf­de met die klootzakken.

Dag stier, ik moet weer ver­der want het water neemt mij mee. Het water neemt mij mee naar oor­den van ver­derf. Oor­den van beton, oor­den zon­der rege­ring, oor­den van lawaai en ziek­te. Alles wat schoon is, moet kapot. Daar wonen wij, stier. Het bes­te nog.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.